Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla "budowy sieci wodociągowej na dz.nr 414/3 obręb 7 położonej przy ul.Wojska Polskiego w Lęborku".

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza Miasta Lęborka

Na podstawie:

- art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz.1073, ze zmianami)

zawiadamiam, że:

w związku z prowadzonym, na wniosek, Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Lęborku przy ul.Pionierów 2, postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na dz.nr 414/3 obręb 7 położonej przy ul.Wojska Polskiego w Lęborkuzostała wydana w dniu 14.05.2018r. decyzja znak: AR.6733.4.2018.J dla realizacji wnioskowanego zamierzenia.

Zainteresowani mogą zapoznać się z powyższą decyzją w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Lęborku, ul.Armii Krajowej 14 w terminie do dnia 28 maja 2018r.

Witold Namyślak

Burmistrz Miasta Lęborka

www.wybierzlebork.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Betscher 14-05-2018 14:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Maciej Betscher 14-05-2018 14:47