Obwieszczenie w sprawie budowy wiaty grillowej na działce nr 243 obręb 7 położonej przy ul.Węgrzynowicza, stanowiącej element ogrodu sensorycznego przy SPS ZOZ w Lęborku.

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza Miasta Lęborka

 

Na podstawie:

- art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz.1073, ze zmianami)

 

zawiadamiam, że:

 

w związku z prowadzonym, na wniosek, Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku ul.Węgrzynowicza 13, postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy wiaty grillowej na działce nr 243 obręb 7 położonej przy ul.Węgrzynowicza, stanowiącej element ogrodu sensorycznego przy SPS ZOZ w Lęborkuzostało wydane w dniu 14.05.2018r. przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku postanowienie znak: WZPD.4470.363.2018.MT uzgadniające projekt decyzji w w/wym. sprawie oraz w dniu 06.06.2018r. decyzja znak: AR.6733.5.2018.J dla realizacji wnioskowanego zamierzenia.

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z powyższym postanowieniem oraz decyzją w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Lęborku, ul.Armii Krajowej 14 w terminie do dnia 20 czerwca 2018r.

 

Witold Namyślak

Burmistrz Miasta Lęborka

 

www.wybierzlebork.pl

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Karbownik 06-06-2018 14:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Karbownik 06-06-2018 14:30