Obwieszczenie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 11 kwietnia 2016 r. znak OŚG.6220.1.2016.P o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą Stacja demontażu pojazdów przy ul. Słupskiej 18, na działkach o nr 302/100, 302/48, 302/34, w obrębie 6 na terenie miasta Lęborka.

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza Miasta Lęborka

Na podstawie:

- art. 49 i art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.),

z a w i a d a m i a m:

strony postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 11 kwietnia 2016 r. znak OŚG.6220.1.2016.P o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą Stacja demontażu pojazdów przy ul. Słupskiej 18, na działkach o nr 302/100, 302/48, 302/34, w obrębie 6 na terenie miasta Lęborka, o nie załatwieniu sprawy w terminie z uwagi na jej skomplikowany charakter oraz wskazuje nowy termin załatwienia sprawy do dnia 15 czerwca 2018 roku.

Informacja ta została umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lęborku: bip.um.lebork.pl, wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14 oraz wywieszona w miejscu realizacji planowanego przedsięwzięcia.

Burmistrz Miasta Lęborka

Witold Namyślak

www.wybierzlebork.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Betscher 08-06-2018 14:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Maciej Betscher 08-06-2018 14:54