Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy oświetlenia parku im.Marii i Lecha Kaczyńskich (dz.nr 310, 316/5, 318/1, 318/2, 323/1 obręb 7) w Lęborku.

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza Miasta Lęborka

Na podstawie:

- art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku, poz. 1073, ze zmianami);

- art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku, poz.1257, ze zmianami);

zawiadamiam, że:

w dniu 06.06.2018r. zostało wszczęte, na wniosek Gminy Miasto Lębork, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla:

„przebudowy oświetlenia parku im.Marii i Lecha Kaczyńskich (dz.nr 310, 316/5, 318/1, 318/2, 323/1 obręb 7) w Lęborku”.

Zainteresowani mogą zapoznać się w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Lęborku, ul.Armii Krajowej 14 z aktami sprawy oraz składać wnioski, uwagi bądź zastrzeżenia dotyczące planowanej inwestycji w terminie do dnia 26 czerwca 2018 roku.

Witold Namyślak

Burmistrz Miasta Lęborka

www.wybierzlebork.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Betscher 12-06-2018 14:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Maciej Betscher 12-06-2018 14:43