Ogłoszenie o naborze kandydatów do Gminnej Rady Seniorów w Lęborku.

Ogłoszenie o naborze kandydatów do Gminnej Rady Seniorów w Lęborku

 

Burmistrz Miasta Lęborka ogłasza nabór kandydatów do Gminnej Rady Seniorów na kadencję 2018-2022.

Gminna Rada Seniorów w Lęborku składająca się z 11 członków pełniąca funkcję konsultacyjną, doradczą i inicjatywną współpracować będzie z organami Gminy Miasto Lębork w obszarach dotyczących osób starszych.

  1. Kandydatami do Rady mogą być wyłącznie osoby zamieszkujące na terenie Miasta Lęborka.

  2. W skład Rady wchodzą:

  1. Nabór kandydatów prowadzony jest w terminie od dnia 10.10. - 24.10.2018 r.

Zgłoszenia złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

  1. Zgłoszenia kandydatów na formularzach stanowiących załączniki Nr 2, Nr 3 i Nr 4 do Zarządzenia Nr 134/2018 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 08.10.2018 r. należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Lęborku ul. Armii Krajowej 14.

  1. Formularze zgłoszeniowe wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody dostępne są:

- na stronie internetowej Miasta Lęborka w zakładce pn. „Dla Mieszkańca” odnośnik pn. „Gminna Rada Seniorów”;

- w BIP w zakładce pn. „Obwieszczenia” odnośnik pn. „Rok 2018”- „Październik”;

- w Referacie Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego pokój Nr C 2.

  1. Do formularza powinny być dołączone:

1) oświadczenie kandydata na członka Rady Seniorów o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Gminnej Rady Seniorów w Lęborku

2) dokument potwierdzający delegowanie we właściwym trybie przez przedstawicieli organizacji pozarządowych kandydata na członka Rady Seniorów (np. uchwała zarządu organizacji).

7. Zgłoszenia kandydatów do Rady Seniorów podlegają weryfikacji formalnej dokonywanej przez komisję powołaną przez Burmistrza Miasta Lęborka.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Betscher 08-10-2018 13:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-10-2018
Ostatnia aktualizacja: Maciej Betscher 08-10-2018 13:37