Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Lębork
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

UDZIELANIE DOTACJI ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM I INNYM WŁAŚCIWYM PODMIOTOM NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH.

Pełnomocnik ds. Zamówień Publicznych
Nazwa usługi:   
  • UDZIELANIE DOTACJI ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM I INNYM WŁAŚCIWYM PODMIOTOM NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH.   
......................................................
Miejsce wykonywania usługi: Urząd Miejski w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14
Tel. (059)86-24-280 w. 702, (059)86-37-702, Fax 86-22-427  
.......................................................
Wymagane dokumenty:   
  • oferta (wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r.) lub wniosek o udzielanie dotacji z budżetu miasta na realizację zleconego zadania (wzór stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX-178/2004 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 12.03.2004 r.);
  • aktualny wyciąg z rejestru,
  • statut podmiotu;
  • dokumenty określające sposób zaciągania zobowiązań,
  • stosowne pełnomocnictwa;
  • sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok działalności podmiotu;
  • ewentualnie inne dokumenty opisane każdorazowo w „specyfikacji wyboru najkorzystniejszej oferty” lub zgodne z wnioskiem o udzielenie dotacji z budżetu miasta;
................................................
Opłaty: bez opłat 
................................................  
Inne informacje:   
  • dokumenty wystawione przez oferenta oraz kopie dokumentów wystawione przez inne podmioty powinny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta na ostatniej stronie każdego dokumentu oraz kopii dokumentów, a wszystkie pozostałe strony powinny byś przynajmniej parafowane przez te osoby;
  • z ofertą realizacji zadania publicznego Miasta Lęborka mogą występować organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.Nr 96 poz. 873 z póź. zm.) jak również podmioty opisane w art. 3 ust. 3 w/w ustawy.
................................................ 
Czas realizacji usługi:   
Zgodnie z art. 35 kodeksu postępowania administracyjnego.
................................................
 
Podstawa prawna:   
·        Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.Nr 96 poz.873 z 2003 r. z póź. zm.);
·        Uchwała Nr IV-22/2007 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy na rok 2007 Gminy Miasto Lębork z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, przez które może być prowadzona działalność pożytku publicznego;
·        Uchwała Nr XX-178/2004 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 12 marca 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielanie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania i kontroli wykonywania zleconego zadania oraz ustalenia priorytetów obowiązujących przy ocenie innych zadań publicznych niż określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Karbownik 07-08-2007 13:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-08-2007
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Karbownik 17-07-2008 15:03