herb BIP - Urząd Miasta Lębork

www.lebork.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 54/2014 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 23.05.2014r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 47/2014 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 5.05.2014r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Miasto Lębork do przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r. w związku z wygaśnięciem członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 i uzupełnieniem członkostwa Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9. 2014-05-23 11:56
Zarządzenie Nr 53/2014 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 22.05.2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego 2014-05-23 08:40
Zarządzenie Nr 51/2014 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 16.05.2014r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 47/2014 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 5.05.2014r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Miasto Lębork do przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r. w związku z wygaśnięciem członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 19 i uzupełnieniem członkostwa Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 19. 2014-05-19 15:34
Informacja o możliwym dowozie osób niepełnosprawnych do lokali wyborczych. 2014-05-14 14:18
Informacja o zmianie granic obwodów głosowania i zmianie siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2014-05-06 13:09
Zarządzenie Nr 47/2014 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 5.05.2014r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Miasto Lębork do przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r. 2014-05-05 12:09
Komunikat w sprawie spisu wyborców. 2014-05-02 10:33
Informacja o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych dla przeprowadzenia w dniu 25 maja 2014r. wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego. 2014-04-22 08:10
Zarządzenie Nr 42/2014 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 11.04.2014r. w sprawie wyznaczenia dla celów glosowania korespondecyjnego przez wyborców niepełnosprawnych na terenie Gminy MIasto Lębork Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9. 2014-04-17 07:50
Uchwała Nr XXXIV-601/2014 z dnia 28.03.2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej i domach pomocy społecznej. 2014-04-10 08:19
Wykaz miejsc na terenie miasta Lęborka przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. 2014-03-20 14:28
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych. 2014-03-12 12:30
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które zostaną zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 2014-03-12 12:19