Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Lębork
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Wybory ponowne do Rady Miejskiej w Lęborku w okręgu wyborczym Nr 12 w obwodzie głosowania nr 12. - KATALOG -
Uchwała Nr 22/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Lęborku z dnia 26.11.2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej Nr 10 w ponownych wyborach burmistrza miasta zarządzonych na dzień 30 listopada 2014 r. 2014-11-27 11:25
Informacja w sprawie dowozu osób niepełnosprawnych do lokali wyborczych. (30.11.2014) 2014-11-24 13:28
Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza miasta Lęborka sporządzony dnia 18.11.2014r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Lęborku. 2014-11-21 12:18
Protokół z wyborów do Rady Miejskiej w Lęborku sporządzony dnia 20.11.2014r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Lęborku. 2014-11-21 10:40
Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Lęborku z dnia 20.11.2014r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Burmistrza Miasta Lęborka w dniu 30 listopada 2014 r. 2014-11-20 14:50
Uchwała Nr 18/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Lęborku z dnia 14.11.2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej Nr 9 w wyborach do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wójtów oraz wyborach burmistrza miasta, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-11-14 15:21
Uchwała Nr 17/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Lęborku z dnia 5.11.2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej Nr 8 w wyborach do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wójtów oraz wyborach burmistrza miasta, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-11-12 09:06
Informacja w sprawie dowozu osób niepełnosprawnych do lokali wyborczych. 2014-11-06 10:16
Uchwała Nr 16/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Lęborku z dnia 3.11.2014r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w protokole rejestracji listy kandydatów na radnych w okręgu nr 12 Komitetu Wyborczego Wyborców KOALICJA DLA LĘBORKA. 2014-11-04 15:25
Uchwała Nr 14/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Lęborku z dnia 27.10.2014r. w sprawie zarządzenia druku kart do głosowania w wyborach Burmistrza Miasta Lęborka, zarządzonych na dzień 16.11.2014r. 2014-10-28 13:39
Uchwała Nr 13/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Lęborku z dnia 27.10.2014r. w sprawie zarządzenia druku kart do głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Lęborku, zarządzonych na dzień 16.11.2014r. 2014-10-28 13:40
Uchwała Nr 12/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Lęborku z dnia 27.10.2014r. w sprawie zarządzenia wydrukowania obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Miasta Lęborka w wyborach zarządzonych na dzień 16.11.2014r. 2014-10-28 13:35
Uchwała Nr 11/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Lęborku z dnia 27.10.2014r. w sprawie zarządzenia wydrukowania obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Lęborku zarządzonych na dzień 16.11.2014r. 2014-10-28 13:34
Uchwała Nr 8/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Lęborku z dnia 23.10.2014r. w sprawie skreślenia kandydata oraz unieważnienia listy kandydatów na radnego. 2014-10-28 09:56
Komunikat w sprawie spisów wyborców na wybory do organów stanowiących jednostki samorządu terytorialnego oraz burmistrza miasta, zarządzonych na dzien 16.11.2014r. 2014-10-27 15:54
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Lęborku z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Lęborku w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-27 11:21
Uchwała Nr 10/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Lęborku z dnia 24.10.2014r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Miasto Lębork dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz w wyborach burmistrza miasta zarządzonych na dzień 16.11.2014r. 2014-10-27 12:35
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Lęborku z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Miasta Lęborka w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-27 09:57
Uchwała Nr 9/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Lęborku z dnia 23.10.2014r. w sprawie wygaśnięcia członkostwa w Miejskiej Komisji Wyborczej w Lęborku Pani Agnieszki Anny Kielas. 2014-10-23 15:26
Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Lęborku z dnia 22.10.2014r. w sprawie losowania numerów listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Lęborku zarządzonych na dzień 16.11.2014r. 2014-10-23 15:15
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Lęborku w sprawie losowania numerów dla list kandydatów na radnych, które nie otrzymały jednolitych numerów od Państwowej Komisji Wyborczej ani od komisarzy wyborczych. 2014-10-21 12:15
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Lęborku w sprawie losowania składów obwodowych komisji wyborczych. 2014-10-20 14:18
Harmonogram pracy Miejskiej Komisji Wyborczej w Lęborku w dniach 20.10.2014-14.11.2014. 2014-10-17 10:15
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA LĘBORKA z dnia 10.10 .2014r. Na podstawie art. 16 § 1, art. 54 § 1 i §3 art. 61a § 1, art. 61b ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, ze zm.) podaje się do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika, dla przeprowadzenia w dniu 16 listopada 2014r. wyborów do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz wyborów burmistrza. 2014-10-15 10:06
Postanowienie Nr 23/14 Komisarza Wyborczego w Słupsku z dnia 13 października 2014r. 2014-10-15 09:48
Uchwała Nr XXXVIII-683/2014 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 26.09.2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej i domach pomocy społecznej. 2014-10-01 12:07
Miejska Komisja Wyborcza w Lęborku - skład, harmonogram pracy 2014-09-25 11:58
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 lipca 2014 r. o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województworaz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 2014-09-18 10:20
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 lipca 2014 r. o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 2014-09-18 10:24
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do organów samorządu terytorialnego 2014-09-18 10:23
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które zostaną zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-09-18 10:25
Głosowanie przez pełnomocnika 2014-09-18 10:39
Głosowanie korespondencyjne 2014-09-18 10:41
Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 1 września 2014r. w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru Sejmiku Województwa Pomorskiego wwyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-09-10 12:23
Komunikat Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Gdańsku. 2014-09-10 12:19
Informacja o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie miejskiej komisji wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do rady miejskiej oraz burmistrza miasta zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. 2014-08-29 09:27
Informacja Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 29.08.2014 r. w sprawie wykazu miejsc na terenie miasta Lęborka przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej oraz Burmistrza miasta zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. 2014-08-29 09:05
Uchwała Nr XXXVII-665/2014 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 20.08.2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII-333/2012 z dnia 23.11.2012r. w sprawie podziału Gminy Miasto Lębork na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2014-08-22 10:14
Uchwała Nr XXXVII-664/2014 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 20.08.2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI - 310/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 28 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Miasto Lębork na stałe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 2014-08-22 10:13
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 24.02.2014r w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2014r do sejmiku Województwa Pomorskiego, rad powiatów oraz rad gmin na obszarze województwa pomorskiego. 2014-06-23 10:19