herb BIP - Urząd Miasta Lębork

www.lebork.pl

W związku z obowiązującymi wymogami ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych art. 28, 28a, 28b - z zapewnieniem odpowiednio wysokiego poziomu edycyjnego i merytorycznego (skorowidze elektroniczne, powiązania między aktami, teksty ujednolicone) - baza aktów prawnych, w szczególności projekty uchwał i uchwały Rady Miejskiej w Lęborku oraz zarządzenia Burmistrza Miasta Lęborka od stycznia 2016 roku będą publikowane na portalu www.prawomiejscowe.pl.