herb BIP - Urząd Miasta Lębork

www.lebork.pl

Obwieszczenie w sprawie budowy linii kablowej 0,4 kV wraz z powiązaniami kablowymi nN na działkach 166, 167/2, 188/9, 154/2, 154/3 obręb 11 położonych przy ul.Sportowej w Lęborku.

Lębork, dnia 16.02.2017r.

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Miasta Lęborka

 

Na podstawie:

- art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz. 778, ze zmianami),

- art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz.23, ze zmianami);

 

 

zawiadamiam, że:

 

w dniu 10.02.2017r. zostało wszczęte, na wniosek ENERGA - OPERATOR S.A. Oddział w Koszalinie, ul.Morska 10, w imieniu której występuje pełnomocnik: Pani Matylda Kowal, przedstawiciel NETZEN z siedzibą w Słupsku przy ul.Lutosławskiego 28/5, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla:

 

budowy linii kablowej 0,4 kV wraz z powiązaniami kablowymi nN na działkach 166, 167/2, 188/9, 154/2, 154/3 obręb 11 położonych przy ul.Sportowej w Lęborku”.

 

Zainteresowani mogą zapoznać się w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Lęborku, ul.Armii Krajowej 14 z aktami sprawy oraz składać wnioski, uwagi bądź zastrzeżenia dotyczące planowanej inwestycji w terminie do dnia 2 marca 2017 roku.

 

www.wybierzlebork.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Karbownik 16-02-2017 15:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-02-2017
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Karbownik 16-02-2017 15:23