herb BIP - Urząd Miasta Lębork

www.lebork.pl

Obwieszczenie w sprawie budowy linii kablowej nn 0,4 kV na działkach nr 93, 94, 238/2 obręb 9 oraz 191/4, 249/6, 245, 246/2, 188, 244/5 obręb 7 w Lęborku w celu zasilenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 191/4 obręb 7 przy ul.Targowej w Lęborku.

 

Lębork, dnia 16.05.2017r.

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Miasta Lęborka

 

 

Na podstawie:

- art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz.778, ze  zmianami)

 

zawiadamiam, że:

 

w związku z prowadzonym, na wniosek ENERGA - OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Koszalinie w imieniu której występuje pełnomocnik P. Matylda Kowal, przedstawiciel NETZEN z siedzibą w Słupsku przy ul.Lutosławskiego 28/5, postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: „budowy linii kablowej nn 0,4 kV na działkach nr 93, 94, 238/2 obręb 9 oraz 191/4, 249/6, 245, 246/2, 188, 244/5 obręb 7 w Lęborku w celu zasilenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 191/4 obręb 7 przy ul.Targowej w Lęborkuzostała wydana w dniu 16.05.2017r. decyzja znak: AR.6733.3.2017.J dla realizacji wnioskowanego zamierzenia.

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z powyższym postanowieniem i decyzją w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Lęborku, ul.Armii Krajowej 14 w terminie do dnia 30 maja 2017r.

 

Witold Namyślak

Burmistrz Miasta Lęborka

 

www.wybierzlebork.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Karbownik 17-05-2017 15:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-05-2017
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Karbownik 17-05-2017 15:27