herb BIP - Urząd Miasta Lębork

www.lebork.pl

Protokół z przebiegu konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu Uchwały Rady Miejskiej w Lęborku dotyczącego przyjęcia Rocznego programu współpracy na 2018 rok Gminy Miasto Lębork z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, przez które może być prowadzona działalność pożytku publicznego.