herb BIP - Urząd Miasta Lębork

www.lebork.pl

Obwieszczenie w sprawie budowy linii kablowej SN 15 kV na części działki nr 299/6 obręb 11 przy ul.Władysława IV w Lęborku.

 

Lębork, dnia 10.10.2017r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Miasta Lęborka

 

 

Na podstawie:

- art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz.1073)

 

zawiadamiam, że:

 

 

w związku z prowadzonym, na wniosek ENERGA - OPERATOR S.A. Oddział w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Lęborku przy ul.Krzywoustego 34a postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN 15 kV na części działki nr 299/6 obręb 11 przy ul.Władysława IV w Lęborkuzostała wydana w dniu 10.10.2017r. decyzja znak: AR.6733.16.2017.J dla realizacji wnioskowanego zamierzenia.

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z powyższą decyzją w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Lęborku, ul.Armii Krajowej 14 w terminie do dnia 24 października 2017r.

 

 

Witold Namyślak

Burmistrz Miasta Lęborka

 

 

www.wybierzlebork.pl

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Karbownik 10-10-2017 13:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-10-2017
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Karbownik 10-10-2017 13:57