herb BIP - Urząd Miasta Lębork

www.lebork.pl

Obwieszczenie w sprawie budowy oświetlenia ulicy B.Krzywoustego (dz.nr 1, 19/27, 38/6 obręb 12) w Lęborku oraz odcinka drogi nr 214 w kierunku m.Rybki (dz.nr 1, 16 obręb Małoszyce) w Gminie Nowa Wieś Lęborska

 

Lębork, dnia 18.10.2017r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Miasta Lęborka

 

Na podstawie:

- art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku, poz. 1073),

- art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku, poz.1257);

 

zawiadamiam, że:

 

w dniu 17.10.2017r. zostało wszczęte, na wniosek Gminy Miasto Lębork, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla:

 

budowy oświetlenia ulicy B.Krzywoustego (dz.nr 1, 19/27, 38/6 obręb 12) w Lęborku

oraz odcinka drogi nr 214 w kierunku m.Rybki (dz.nr 1, 16 obręb Małoszyce)

w Gminie Nowa Wieś Lęborska”.

 

Zainteresowani mogą zapoznać się w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Lęborku, ul.Armii Krajowej 14 z aktami sprawy oraz składać wnioski, uwagi bądź zastrzeżenia dotyczące planowanej inwestycji w terminie do dnia 6 listopada 2017 roku.

 

 

Witold Namyślak

Burmistrz Miasta Lęborka

 

 

www.wybierzlebork.pl

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Karbownik 19-10-2017 12:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-10-2017
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Karbownik 19-10-2017 12:58