herb BIP - Urząd Miasta Lębork

www.lebork.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2018-01-19 13:14
Plan postępowań o udzielanie zamówień publicznych Gminy Miasto Lębork na 2018 rok. 2018-01-15 14:58
Informacja Burmistrza Miasta Lęborka o zamiarze rozpoczęcia budowy lub przebudowy drogi oraz o możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego. 2018-01-15 12:45
Informacja o ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14 wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, wynajęcia lub użyczenia w drodze bezprzetargowej z zasobów Gminy Miasto Lębork. 2018-01-10 13:59
Informacja o lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z harmonogramem wskazującym dni i godziny w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna. 2018-01-04 15:02
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Współpracy i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Lęborku. 2018-01-04 14:47
Obwieszczenie w sprawie budowy oświetlenia ulicy B.Krzywoustego (dz.nr 1, 19/27, 38/6 obręb 12) w Lęborku oraz na odcinku drogi nr 214 w kierunku m.Rybki (dz.nr 1, 16 obręb Małoszyce) w Gminie Nowa Wieś Lęborska. 2018-01-04 14:30
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli oraz statystyczna liczba dzieci w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Lębork w 2018 r. 2018-01-04 11:43