herb BIP - Urząd Miasta Lębork

www.lebork.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Informacja o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku wykazu w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych przy ul. Mieszka I, ul. Mostnika, ul. Gierymskiego, ul. E. Plater, ul Gdańskiej, ul. Dygasińskiego i ul. Chopina w Lęborku. 2018-01-29 11:30
Informacja o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku wykazu w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 35 przy ul. Orzeszkowej 3 w Lęborku. 2018-01-29 11:26
Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka linii kablowej 15 kV na dz.nr 103 obręb 13 w Lęborku. 2018-01-26 14:30
Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka sieci gazowej dn 63 PE średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) na części działki nr 93 obręb 4 przy ul.Syrokomli w Lęborku. 2018-01-25 13:26
Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2018-01-22 12:39
Plan postępowań o udzielanie zamówień publicznych Gminy Miasto Lębork na 2018 rok. 2018-01-15 14:58
Informacja Burmistrza Miasta Lęborka o zamiarze rozpoczęcia budowy lub przebudowy drogi oraz o możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego. 2018-01-15 12:45
Informacja o ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14 wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, wynajęcia lub użyczenia w drodze bezprzetargowej z zasobów Gminy Miasto Lębork. 2018-01-10 13:59
Informacja o lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z harmonogramem wskazującym dni i godziny w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna. 2018-01-04 15:02
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Współpracy i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Lęborku. 2018-01-04 14:47
Obwieszczenie w sprawie budowy oświetlenia ulicy B.Krzywoustego (dz.nr 1, 19/27, 38/6 obręb 12) w Lęborku oraz na odcinku drogi nr 214 w kierunku m.Rybki (dz.nr 1, 16 obręb Małoszyce) w Gminie Nowa Wieś Lęborska. 2018-01-04 14:30
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli oraz statystyczna liczba dzieci w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Lębork w 2018 r. 2018-01-04 11:43