herb BIP - Urząd Miasta Lębork

www.lebork.pl

Obwieszczenie w sprawie budowy oświetlenia ulicy B.Krzywoustego (dz.nr 1, 19/27, 38/6 obręb 12) w Lęborku oraz na odcinku drogi nr 214 w kierunku m.Rybki (dz.nr 1, 16 obręb Małoszyce) w Gminie Nowa Wieś Lęborska.

Lębork, dnia 04.01.2018r.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Miasta Lęborka

 

 

Na podstawie:

- art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz.1073)

 

zawiadamiam, że:

 

w związku z prowadzonym, na wniosek Gminy Miasto Lębork, postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy oświetlenia ulicy B.Krzywoustego (dz.nr 1, 19/27, 38/6 obręb 12) w Lęborku oraz na odcinku drogi nr 214 w kierunku m.Rybki (dz.nr 1, 16 obręb Małoszyce) w Gminie Nowa Wieś Lęborskazostały wydane postanowienia:

• Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku znak: WZPD.4480.116.2017.AS z dnia 20.11.2017r.

• Marszałka Województwa Pomorskiego znak: DRRP-G.7634.743.2017 z dnia 11.12.2017r. oraz w dniu 05.12.2017r. opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku znak: RDOŚ-Gd-WZP.612.46.1.2017.AP, uzgadniające projekt decyzji w powyższej sprawie, a także w dniu 03.01.2018r. decyzja znak: AR.6733.17.2017.J dla realizacji wnioskowanego zamierzenia.

Zainteresowani mogą zapoznać się z powyższą decyzją i uzgodnieniami w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Lęborku, ul.Armii Krajowej 14 w terminie do dnia 25 stycznia 2018r.

 

Witold Namyślak

Burmistrz Miasta Lęborka

 

www.wybierzlebork.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Karbownik 04-01-2018 14:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Karbownik 04-01-2018 14:30