herb BIP - Urząd Miasta Lębork

www.lebork.pl

OGŁOSZENIE O WYNIKACH OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE MIASTA LĘBORKA


OGŁOSZENIE O WYNIKACH OTWARTYCH

KONKURSÓW OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE MIASTA LĘBORKA

Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.) Burmistrz Miasta Lęborka zawiadamia o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok:

Lp.

Nazwa podmiotu

Zakres i nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji

Termin realizacji

1.

Zespół Caritas Parafii pw. N.M.P. Królowej Polski w Lęborku

Pomoc Społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób pn.: „Pomoc żywnościowa 2018”

29 000 zł

od 02.01.2018 r.

do 31.12.2018 r.

2.

Stowarzyszenie EDUQ w Lęborku

Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a, pn. „Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych”

10 000 zł

od 02.01.2018 r.

do 31.12.2018 r.

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz. U z 2015 r. poz. 1916 z późn. zm. oraz pkt VIII. 1. Ogłoszenia o konkursie ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego Burmistrz Miasta Lęborka zawiadamia o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok:

Lp.

Nazwa podmiotu

Zakres i nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji

Termin realizacji

1.

Lęborskie Stowarzyszenie Alternatywa dla Uzależnień

Zdrowie Publiczne

Zadanie Nr 1 - pn.:

Stop Uzależnieniom 2018

34 785 zł

od 02.01.2018 r.

do 31.12.2018 r.

2.

Klub Abstynenta „Odnowa”

w Lęborku

Zdrowie Publiczne

Zadanie Nr 1 - pn.:

Stop Uzależnieniom 2018

30 215 zł

od 02.01.2018 r.

do 31.12.2018 r.

3.

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy „Szansa”

Zdrowie Publiczne

Zadanie Nr 5 - pn.:

Stop Przemocy 2018

Konkurs

unieważniony

4.

-------------------------

Zdrowie Publiczne

Zadanie Nr 3 - pn.:

Biuro Mentoringu - Wehikuł Usamodzielnienia

Nie wpłynęły oferty

5.

--------------------------

Zdrowie Publiczne

Zadanie Nr 4 - pn.:

Ferie Zimowe 2018

Nie wpłynęły oferty

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Betscher 10-01-2018 14:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-01-2018
Ostatnia aktualizacja: - 10-01-2018 14:04