herb BIP - Urząd Miasta Lębork

www.lebork.pl

Uchwała Nr 019/g119/D/I/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetowego określonego w uchwale budżetowej Rady Miejskiej w Lęborku na 2018 rok oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Lęborka na lata 2018-2031 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.