herb BIP - Urząd Miasta Lębork

www.lebork.pl

Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka sieci gazowej dn 110 PE niskiego ciśnienia (do 0,5 MPa) na działkach nr 299/1, 300/7, 300/9 obręb 11 przy ul.Obrońców Wybrzeża w Lęborku.


Lębork, dnia 13.02.2018r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Miasta Lęborka

Na podstawie:

- art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz.1073, ze zmianami)

zawiadamiam, że:

w związku z prowadzonym, na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Gdańsku, w imieniu której występuje pełnomocnik: Pan Sebastian Myszkowski reprezentujący firmę PHU „MYSZKOWSKI” Marek Myszkowski z siedzibą w Lęborku przy ul.Pionierów 19, postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy odcinka sieci gazowej dn 110 PE niskiego ciśnienia (do 0,5 MPa) na działkach nr 299/1, 300/7, 300/9 obręb 11 przy ul.Obrońców Wybrzeża w Lęborkuzostała wydana w dniu 13.02.2018r. decyzja znak: AR.6733.20.2017.J dla realizacji wnioskowanego zamierzenia.

Zainteresowani mogą zapoznać się z powyższą decyzją w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Lęborku, ul.Armii Krajowej 14 w terminie do dnia 27 lutego 2018r.

Witold Namyślak

Burmistrz Miasta Lęborka

www.wybierzlebork.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Karbownik 13-02-2018 14:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-02-2018
Ostatnia aktualizacja: - 13-02-2018 14:27