herb BIP - Urząd Miasta Lębork

www.lebork.pl

Obwieszczenie w sprawie budowy czterech linii kablowych SN 15 kV na części działki nr 299/6 obręb 11 przy ul.Władysława IV w Lęborku.

Lębork, dnia 23.04.2018r.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Miasta Lęborka

 

Na podstawie:

- art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku, poz.1073, ze zmianami);

 

zawiadamiam, że:

 

w związku z prowadzonym, na wniosek ENERGA - OPERATOR S.A. Oddział w Koszalinie, Rejon Dystrybucji w Lęborku przy ul.Krzywoustego 34a, postępowaniem administracyjnym w sprawie: zmiany sentencji wydanej przez Burmistrza Miasta Lęborka decyzji znak: AR.6733.16.2017.J z dnia 10.10.2017r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „budowie linii kablowej SN 15 kV na części działki nr 299/6 obręb 11 przy ul.Władysława IV w Lęborku”, została wydana w dniu 23.04.2018r. decyzja znak:AR.6733.16.2017.J, której sentencja otrzymuje brzmienie:

ustala się lokalizację inwestycji celu publicznego polegającą na budowie czterech linii kablowych

SN 15 kV na części działki nr 299/6 obręb 11 przy ul.Władysława IV w Lęborku.

 

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z powyższą decyzją w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Lęborku, ul.Armii Krajowej 14 w terminie do dnia 7 maja 2018r.

 

 

Witold Namyślak

Burmistrz Miasta Lęborka

 

 

www.wybierzlebork.pl

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Karbownik 23-04-2018 14:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-04-2018
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Karbownik 23-04-2018 14:48