herb BIP - Urząd Miasta Lębork

www.lebork.pl

Wspieranie Młodzieżowych Inicjatyw 2018


BURMISTRZ MIASTA LĘBORKA

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA ZADANIE PUBLICZNE MIASTA LĘBORKA W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH pn.”WSPIERANIE MŁODZIEŻOWYCH INICJATYW 2018

na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 450)

  1. Rodzaj zadania: wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych, w tym młodzieżowych poprzez fundusz młodzieżowy, międzypokoleniowy itp.

  2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: do kwoty 6.000 zł.

  3. Zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadania oraz tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert określono w specyfikacji dostępnej na stronie internetowej Miasta Lęborka www.bip.um.lebork.pl w zakładce konkursy pod hasłem konkursy 2018, która jest do pobrania wraz z nowym wzorem oferty.

  4. Termin realizacji zadania: maj - grudzień 2018 r.

  5. Oferty należy składać w kopertach z adnotacją „Wspieranie młodzieżowych inicjatyw 2018w terminie do dnia 17 maja 2018 roku w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14, do godziny 14.00.

  6. Rozpatrzenie ofert nastąpi w trybie opisanym w specyfikacji w terminie do 30 dni od upływu terminu ich składania.

  7. Realizowane są i zrealizowane zostały zadania publiczne tego samego rodzaju w rozumieniu art. 13 ust. 2 pkt. 7 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których koszty wyniosły:

  • rok 2016 - 6.000 zł

  • rok 2017 - 6.000 zł

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Betscher 25-04-2018 14:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-04-2018
Ostatnia aktualizacja: - 25-04-2018 14:18