herb BIP - Urząd Miasta Lębork

www.lebork.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Wykazy w sprawie nieruchomości: działka nr 142/7, 142/8, 325/3, 21/1, 130/6, 48/4-6, 48/8, 48/10-12, 771/24 oraz lokal nr 1 przy ul. Targowej 13. 2018-06-29 09:12
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. organizacji imprez w Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku. 2018-06-28 14:54
Obwieszczenie o rozpatrzeniu pisma mieszkańców bloku znajdującego się przy ul. Gdańskiej 1 w Lęborku, dotycząca lokalu, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza "Restauracja Zamkowa". 2018-06-25 10:27
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Finansowo-Budżetowym w Referacie Budżetu i Rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Lęborku. 2018-06-20 08:59
Obwieszczenie w sprawie budowy oświetlenia drogi - ul.Pięknej, obejmującego cz.dz.nr 140 oraz dz.nr 148/7, 148/9, 148/6, 149/4 obręb 8 w Lęborku. 2018-06-20 08:25
Informacja o wyłożeniu do wglądu spisu inwentaryzacyjnego mienia komunalnego, stanowiącego nieruchomości: - działka nr 300/1, obręb 6; - działka nr 7/2, obręb 11; - działka nr 13/6, obręb 12; - działka nr 67/3, obręb 12; miasta Lęborka. 2018-06-18 13:01
Informacja o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14 wykazu w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych /ul. Gdańskiej 41C/10, ul. Grunwaldzkiej 7/22, ul. Gdańskiej 92/1, ul. Armii Krajowej 35/8, ul. Chopina 4/3, ul. RTM. Witolda Pileckiego 8/4, ul. RTM. Witolda Pileckiego 8/3, ul. E. Plater 6/1, ul. Stryjewskiego 10/15, ul. Łokietka 14/18, ul. Dworcowej 9/5, ul. Orzeszkowej 3/9, ul. RTM. Witolda Pileckiego 13/5 /. 2018-06-18 12:02
Informacja o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego przy wykazów w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Lęborskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, zamiany nieruchomości stanowiącej działkę nr 277/44 oraz sprzedaży nieruchomości. 2018-06-14 14:05
Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze specjalista ds. administracyjno-gospodarczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lęborku. 2018-06-14 13:11
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. organizacji imprez w Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku. 2018-06-13 14:40
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy zabudową przy ul. 8 Maja (dawna 9 Maja) a rzeką Okalicą w Lęborku oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wyżej wymienionej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 2018-06-13 13:03
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą Stacja demontażu pojazdów przy ul. Słupskiej 18, na działkach o nr 302/100, 302/48, 302/34, w obrębie 6 na terenie miasta Lęborka. 2018-06-13 12:58
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy oświetlenia parku im.Marii i Lecha Kaczyńskich (dz.nr 310, 316/5, 318/1, 318/2, 323/1 obręb 7) w Lęborku. 2018-06-12 14:43
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany sposobu użytkowania budynku warsztatowego usytuowanego na działce nr 243 obręb 7 położonej przy ul.Węgrzynowicza na potrzeby funkcji medycznych związanych z rezonansem magnetycznym przy SPS ZOZ w Lęborku. 2018-06-12 14:40
Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 10 w Lęborku. 2018-06-11 09:52
Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 9 w Lęborku. 2018-06-11 09:51
Obwieszczenie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 11 kwietnia 2016 r. znak OŚG.6220.1.2016.P o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą Stacja demontażu pojazdów przy ul. Słupskiej 18, na działkach o nr 302/100, 302/48, 302/34, w obrębie 6 na terenie miasta Lęborka. 2018-06-08 14:54
Obwieszczenie w sprawie budowy wiaty grillowej na działce nr 243 obręb 7 położonej przy ul.Węgrzynowicza, stanowiącej element ogrodu sensorycznego przy SPS ZOZ w Lęborku. 2018-06-06 14:30
Informacja o wykazach nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, wynajęcia lub użyczenia w drodze bezprzetargowej z zasobów Gminy Miasto Lębork. 2018-06-06 14:26