herb BIP - Urząd Miasta Lębork

www.lebork.pl

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany sposobu użytkowania budynku warsztatowego usytuowanego na działce nr 243 obręb 7 położonej przy ul.Węgrzynowicza na potrzeby funkcji medycznych związanych z rezonansem magnetycznym przy SPS ZOZ w Lęborku.

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza Miasta Lęborka

Na podstawie:

- art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz.1073, ze zmianami)

zawiadamiam, że:

w związku z prowadzonym, na wniosek, Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku ul.Węgrzynowicza 13, postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla „zmiany sposobu użytkowania budynku warsztatowego usytuowanego na działce nr 243 obręb 7 położonej przy ul.Węgrzynowicza na potrzeby funkcji medycznych związanych z rezonansem magnetycznym przy SPS ZOZ w Lęborkuzostało wydane w dniu 25.05.2018r. przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku postanowienie znak: WZPD.4470.397.2018.HS uzgadniające projekt decyzji w w/wym. sprawie oraz w dniu 12.06.2018r. decyzja znak: AR.6733.7.2018.J dla realizacji wnioskowanego zamierzenia.

Zainteresowani mogą zapoznać się z powyższym postanowieniem oraz decyzją w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Lęborku, ul.Armii Krajowej 14 w terminie do dnia 26 czerwca 2018r.

Witold Namyślak

Burmistrz Miasta Lęborka

www.wybierzlebork.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Betscher 12-06-2018 14:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Maciej Betscher 12-06-2018 14:40