herb BIP - Urząd Miasta Lębork

www.lebork.pl

Obwieszczenie o rozpatrzeniu pisma mieszkańców bloku znajdującego się przy ul. Gdańskiej 1 w Lęborku, dotycząca lokalu, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza "Restauracja Zamkowa".

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza Miasta Lęborka

Na podstawie:

- art. 104 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.),

z a w i a d a m i a m, ż e:

W dniu 20 czerwca 2018 r. po rozpatrzeniu pisma mieszkańców bloku znajdującego się przy ul. Gdańskiej 1 w Lęborku, wydana została decyzja nakazująca właścicielowi lokalu, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza „Restauracja Zamkowa” ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko.

Z dokumentami zgromadzonymi w trakcie postępowania oraz treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14 w Wydziale Ochrony Środowiska w pokoju nr 112 B od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00.

Stronie służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku (ul. Jana Pawła II 1, 76-200 Słupsk), za pośrednictwem Burmistrza Miasta Lęborka w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia, zgodnie z art. 127 i 129 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego.

Doręczenie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia. Data publikacji obwieszczenia stanowi datę ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lęborku: bip.um.lebork.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14.

Burmistrz Miasta Lęborka

Witold Namyślak

www.wybierzlebork.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Betscher 25-06-2018 10:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Maciej Betscher 25-06-2018 10:27