Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Lębork
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowych 15 kV, złącz kablowych 15 kV, stanowisk słupowych 15 kV na terenie obr. Osowo Lęborskie, gm. Cewice. 2018-07-26 12:19
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla "budowy oświetlenia drogi - ul. Abrahama, obejmującego dz. nr 1/2, 1/4, 1/5, 2/2, 9/2, 10/1, 12/4, 14/5 obręb 14 w Lęborku". 2018-07-25 12:36
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Punkt skupu złomu i zbierania odpadów zlokalizowany na działce 335 obręb 6 na terenie miasta Lęborka". 2018-07-24 14:48
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla "budowy sieci wodociągowej rozdzielczej na dz.nr 153/1 obręb 8, dz.nr 1, 13, 14, 15/3, 22/2, 27/5, 174 obręb 9 oraz dz.nr 3, 101/1, 101/2, 101/3 obręb 10 w Lęborku". 2018-07-20 14:28
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. windykacji w Miejskim Zarządzie Gospodarki Komunalnej w Lęborku. 2018-07-18 13:01
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla "budowy oświetlenia drogi - ul. Małoszyckiej, obejmującego dz.nr 17/2 L, 202/2, 202/3, 202/4, 202/5 obręb 11 w Lęborku". 2018-07-17 14:26
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla "budowy i przebudowy oświetlenia parku (dz.nr 334 obręb 7) przy ul. Wojska Polskiego w Lęborku". 2018-07-17 14:23
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla "przebudowy oświetlenia parku im. Marii i Lecha Kaczyńskich (dz. nr 310, 316/5,318/1, 318/2, 323/1 obręb 7) w Lęborku". 2018-07-16 14:46
Wykaz w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej z zachowaniem procedury przetargowej i zasad wynikających z art. 37 ust. li art. 39 wyżej powołanej ustawy. /działki nr 206/4 i nr 208/6, obręb 3 miasta Lęborka, położona w rejonie ulic Stryjewskiego i Mostnika / 2018-07-16 14:15
Wykaz w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej z zachowaniem procedury przetargowej i zasad wynikających z art. 37 ust. 1i art. 39 wyżej powołanej ustawy. /obr. 2 miasta Lęborka, przy ul. Jesionowej 23 / 2018-07-16 14:11
Kompetencje Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w zakresie ochrony przed hałasem. 2018-07-16 12:41
Wykaz w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, usytuowanych w budynkach wielolokalowych oraz sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców. /ul. Stryjewskiego 3; ul. Nadmorskiej 6; ul. Chopina 9 / 2018-07-19 10:57
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla "zmiany sposobu użytkowania budynku technicznego usytuowanego na działce nr 243 obręb 7 położonej przy ul.Węgrzynowicza na potrzeby funkcji medycznych związanych z rezonansem magnetycznym przy SPS ZOZ w Lęborku". 2018-07-09 14:50
Informacja o ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, wynajęcia lub użyczenia w drodze bezprzetargowej z zasobów Gminy Miasto Lębork. 2018-07-04 11:36
Ogłoszenie o przyjęciu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka i możliwościach zapoznania się z jego treścią. 2018-07-02 09:52