herb BIP - Urząd Miasta Lębork

www.lebork.pl

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla "zmiany sposobu użytkowania budynku technicznego usytuowanego na działce nr 243 obręb 7 położonej przy ul.Węgrzynowicza na potrzeby funkcji medycznych związanych z rezonansem magnetycznym przy SPS ZOZ w Lęborku".

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza Miasta Lęborka

Na podstawie:

- art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku, poz. 1073, ze zmianami);

- art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku, poz.1257, ze zmianami);

zawiadamiam, że:

w dniu 04.07.2018r. zostało wszczęte, na wniosek Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku ul.Węgrzynowicza 13, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla:

„zmiany sposobu użytkowania budynku technicznego usytuowanego na działce nr 243

obręb 7 położonej przy ul.Węgrzynowicza na potrzeby funkcji medycznych związanych

z rezonansem magnetycznym przy SPS ZOZ w Lęborku”.

Zainteresowani mogą zapoznać się w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Lęborku, ul.Armii Krajowej 14 z aktami sprawy oraz składać wnioski, uwagi bądź zastrzeżenia dotyczące planowanej inwestycji w terminie do dnia 23 lipca 2018 roku.

Witold Namyślak

Burmistrz Miasta Lęborka

www.wybierzlebork.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Betscher 09-07-2018 14:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-07-2018
Ostatnia aktualizacja: Maciej Betscher 09-07-2018 14:50