herb BIP - Urząd Miasta Lębork

www.lebork.pl

Wykaz w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej z zachowaniem procedury przetargowej i zasad wynikających z art. 37 ust. li art. 39 wyżej powołanej ustawy. /działki nr 206/4 i nr 208/6, obręb 3 miasta Lęborka, położona w rejonie ulic Stryjewskiego i Mostnika /

WYKAZ

 

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U 2018 r póz. 121 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej z zachowaniem procedury przetargowej i zasad wynikających z art. 37 ust. li art. 39 wyżej powołanej ustawy.

Nieruchomość położona jest zgodnie z ustaleniami zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka na obszarze obejmującą jednostki terytorialne T.8, T.II i część T.7, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Lęborku Nr LXV - 643/2002 z dnia 27 września 2002 roku (DZ. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 5 z dnia 8 stycznia 2003 roku, póz. 46). Nieruchomość znajduje się w w/wym planie na terenie elementarnym oznaczonym symbolem 02. 04 .MC o dominującej funkcji mieszkaniowej i usługowej.

Nieruchomość stanowiąca działki nr 206/4 i nr 208/6, obręb 3 miasta Lęborka, o łącznej powierzchni 1111 m ?położona jest w rejonie ulic Stryjewskiego i Mostnika znajduje się w obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji, wyznaczonym przez Gminę Miasto Lębork, na podstawie art. 3 ust. 1, art. 8 ust. 1 oraz art. 11 ust. 5 pkt.1 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz.U z 2015 rpoz.1777 ze zm.), w drodze Uchwały Nr XVIII - 249/2016 Rady Miejskiej w Lęborku (Dz.Urz. Woj. Pomorskiego z 2016 r poz. 2361).

Nr działek

Łączna powierzchnia

w m 2

Rodzaj użytku

Propozycja ceny w zł netto

206/4 208/6

1111

Bp

87.000,00

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

Koszty przygotowania dokumentacji, zgodnie ze stanem faktycznym oraz koszty

zawarcia umowy notarialnej i wpisów wieczyste - księgowych ponosi nabywca

nieruchomości.

Cena nieruchomości oraz koszt dokumentacji podlegają zapłacie najpóźniej do dnia

zawarcia umowy notarialnej.

Podłączenie do urządzeń infrastruktury technicznej nastąpi na koszt nabywcy po

uzgodnieniu i na warunkach ustalonych z właścicielami sieci.

Osoby spełniające warunki określone w art. 34 ust. l pkt. l i 2 w/w ustawy mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 31.08.2018 r

Okres wywieszenia wykazu 20.07.2018 r - 10.08.2018 r

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Betscher 16-07-2018 14:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-07-2018
Ostatnia aktualizacja: Maciej Betscher 16-07-2018 14:15