herb BIP - Urząd Miasta Lębork

www.lebork.pl

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla "przebudowy oświetlenia parku im. Marii i Lecha Kaczyńskich (dz. nr 310, 316/5,318/1, 318/2, 323/1 obręb 7) w Lęborku".

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Miasta Lęborka

Na podstawie:

- art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz.1073, ze zmianami)

zawiadamiam, że:

w związku z prowadzonym, na wniosek Gminy Miasto Lębork, postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla „przebudowy oświetlenia parku im. Marii i Lecha Kaczyńskich (dz. nr 310, 316/5,318/1, 318/2, 323/1 obręb 7) w Lęborkuzostała wydana w dniu 16.07.2018r. decyzja znak: AR.6733.12.2018.J dla realizacji wnioskowanego zamierzenia.

Zainteresowani mogą zapoznać się z powyższym postanowieniem oraz decyzją w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Lęborku, ul.Armii Krajowej 14 w terminie do dnia 30 lipca 2018r.

 

Witold Namyślak

Burmistrz Miasta Lęborka

 

www.wybierzlebork.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Betscher 16-07-2018 14:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-07-2018
Ostatnia aktualizacja: Maciej Betscher 16-07-2018 14:46