herb BIP - Urząd Miasta Lębork

www.lebork.pl

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla "budowy oświetlenia drogi - ul. Małoszyckiej, obejmującego dz.nr 17/2 L, 202/2, 202/3, 202/4, 202/5 obręb 11 w Lęborku".

O B W I E S Z C Z E N I E
 
Burmistrza Miasta Lęborka

Na podstawie:

- art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz.1073, ze zmianami)

zawiadamiam, że:

w związku z prowadzonym, na wniosek Gminy Miasto Lębork, postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla „budowy oświetlenia drogi - ul. Małoszyckiej, obejmującego dz.nr 17/2 L, 202/2, 202/3, 202/4, 202/5 obręb 11 w Lęborku” zostało wydane w dniu 08.06.2018r. przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku postanowienie znak: O.GD-Z-3.4351.181.2108.ER uzgadniające projekt decyzji w w/wym. sprawie oraz w dniu 16.07.2018r. decyzja znak: AR.6733.8.2018.J dla realizacji wnioskowanego zamierzenia.

Zainteresowani mogą zapoznać się z powyższym postanowieniem oraz decyzją w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Lęborku, ul.Armii Krajowej 14 w terminie do dnia 31 lipca 2018r.

Witold Namyślak

Burmistrz Miasta Lęborka

www.wybierzlebork.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Betscher 17-07-2018 14:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-07-2018
Ostatnia aktualizacja: Maciej Betscher 17-07-2018 14:26