herb BIP - Urząd Miasta Lębork

www.lebork.pl

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu Uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy na 2019 rok Gminy Miasto Lębork z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, przez które może być prowadzona działalność pożytku publicznego.