herb BIP - Urząd Miasta Lębork

www.lebork.pl

Obwieszczenie rozbudowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na dz.nr 150/3 oraz cz.dz.nr 2/6 i 3 obręb 11 przy ul. Żeromskiego w Lęborku.

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza Miasta Lęborka

 

Na podstawie:

- art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku, poz. 1073, ze zmianami);

- art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku, poz.1257, ze zmianami);

 

zawiadamiam, że:

 

w dniu 07.08.2018r. zostało wszczęte, na wniosek Gminy Miasto Lębork, w imieniu której występuje pełnomocnik: Pan Maciej Szpilewicz, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla:

„rozbudowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

na dz.nr 150/3 oraz cz.dz.nr 2/6 i 3 obręb 11 przy ul. Żeromskiego w Lęborku”.

 

Zainteresowani mogą zapoznać się w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Lęborku, ul.Armii Krajowej 14 z aktami sprawy oraz składać wnioski, uwagi bądź zastrzeżenia dotyczące planowanej inwestycji w terminie do dnia 24 sierpnia 2018 roku.

 

Witold Namyślak

Burmistrz Miasta Lęborka

 

www.wybierzlebork.pl

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Karbownik 10-08-2018 13:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-08-2018
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Karbownik 10-08-2018 13:24