Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Lębork
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Wykaz w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, usytuowanych w budynkach wielolokalowych wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie.

WYKAZ

 

 

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2018r, poz. 121 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości wykaz w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, usytuowanych w budynkach wielolokalowych wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie.

Zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka nieruchomości położone przy ul. Stryjewskiego 59, Łokietka 16, Łokietka 14 znajdują się na terenie elementarnym 02.05.MC o dominującej funkcji mieszkaniowej i usługowej, nieruchomości położone przy ul. Przymurnej 9 i Staromiejskiej 38 znajdują się na terenie elementarnym 9.MC.21 o przeznaczeniu - tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej, nieruchomości położone przy Aleja Wolności 67 i Aleja Wolności 69 znajdują się na terenie elementarnym 9.MC.11 o przeznaczeniu - tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej, nieruchomość położona przy ul. E. Plater 2 znajduje się na terenie elementarnym 11.08.MW o dominującej funkcji mieszkaniowej, nieruchomość położona przy ul. Orlińskiego 4 znajduje się na terenie elementarnym 02.03.MN o dominującej funkcji mieszkaniowej o niskiej intensywności, nieruchomość przy ul. Czołgistów 4 znajduje się na terenie elementarnym 11.01.MC o dominującej funkcji mieszkaniowej i usługowej, nieruchomość położona przy ul. Stryjewskiego 9 znajduje się na terenie elementarnym 02.06.MC o dominującej funkcji mieszkaniowej i usługowej.

Na działce nr 315/2, na której zlokalizowana jest brama przejazdowa ustanowiona jest służebność przejazdu i Przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości składającej się z działek 315/3 i 314/5.

LP

Adres nieruchomości

Pow. lokalu oraz pom. przynależne

w m2

Udział w nieruchomości wspólnej

Cena nieruchomości w zł

Nr działki i obręb

Pow. działki w m2

Księga wieczysta

Rodzaj

zbycia gruntu

1.

ul. Stryjewskiego 59/5

27,83

61/1000

76.000,00

dz. 302/1

obręb 3

238

SL1L/00027255/0

sprzedaż

2.

ul. Łokietka 16/2a

37,86

482/10000

116.000,00

dz. 314/1

obręb 3

301

SL1L/00017290/4

oddanie prawa użytkowania wieczystego do dnia 11.06.2101r.

3.

ul. Łokietka 14/9

35,34

3,22

155/10000

109.000,00

dz. 314/4, 315/2, 316/2

obręb 3

1542

SL1L/0035968/0

sprzedaż

4.

ul. Przymurna 9/8

27,52

84/1000

68.000,00

dz.62/3

obręb 8

140

SL1L/00015853/5

oddanie prawa użytkowania wieczystego do dnia 23.01.2100r.

5.

ul. Staromiejska 38/4

53,49

205/1000

183.000,00

dz.50/2

obręb 8

153

SL1L/00015851/2

oddanie prawa użytkowania wieczystego do dnia 26.05.2099r.

6.

Aleja Wolności 69/2a

12,50

123/10000

31.000,00

dz. 284/2

obręb 7

399

SL1L/00009688/2

oddanie prawa użytkowania wieczystego do dnia 19.11.2101r.

7.

Aleja Wolności

67/2

101,03

128/1000

309.000,00

dz. 285/2

obręb 7

349

SL1L/00017258/8

oddanie prawa użytkowania wieczystego do dnia 01.09.2098r.

8.

ul. E. Plater

2/3

31,77

96/1000

86.000,00

dz. 119/6

obręb 7

234

SL1L/00029483/1

sprzedaż

9.

ul. Orlińskiego 4/7

43,01

40/1000

116.000,00

417/3

obręb 3

321

SL1L/00013899/5

oddanie prawa użytkowania wieczystego do dnia 21.05.2101r.

10.

ul. Czołgistów 4/8

93,84

67/1000

287.000,00

4

obręb 7

485

SL1L/00011291/9

oddanie prawa użytkowania wieczystego do dnia 31.07.2101r.

11.

ul. Stryjewskiego 9/2

51,33

62/1000

139.000,00

277/2

obręb 3

283

SL1L/00015734/5

oddanie prawa użytkowania wieczystego do dnia 03.05.2099r.

 

Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowi 25% wartości gruntu i płatna jest najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty podatku VAT liczonego od pierwszej opłaty a użytkowanie wieczyste w stawce ustalonej w oparciu o obowiązujące na dzień zbycia przepisy prawa. Nabywca przez czas trwania użytkowania wieczystego zobowiązany jest do ponoszenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu. Opłata roczna na dzień ustalenia wykazu stanowi 1% udziału w gruncie. Opłata roczna płatna jest do 31 marca każdego roku począwszy od roku następującego po roku, w którym nastąpiło zawarcie umowy sprzedaży oraz oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste wraz z podatkiem VAT w stawce obowiązującej w danym roku kalendarzowym, w którym następuje zapłata opłaty. Wysokość opłaty rocznej podlega aktualizacji, nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość nieruchomości ulegnie zmianie. Nie aktualizuje się opłaty rocznej przez okres 5 lat licząc od dnia zawarcia umowy o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste w przypadku, gdy wartość nieruchomości gruntowej na dzień aktualizacji byłaby niższa niż ustalona w przetargu. Nabywca zobowiązany jest do poniesienia kosztów opracowanej dokumentacji, zgodnie ze stanem faktycznym. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu oraz koszty przygotowania dokumentacji podlegają zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.

Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz koszty wpisów wieczysto - księgowych obciążają w całości nabywcę.

Nieruchomości zostaną zbyte z zachowaniem zasad wynikających z art. 37 ust. 1 i art. 39 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Osoby spełniające warunki określone w art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 w/w ustawy mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie do 28.09.2018 r.

 

Okres wywieszenia wykazu:

17.08.2018 r. - 07.09.2018 r.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Karbownik 14-08-2018 13:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-08-2018
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Karbownik 14-08-2018 13:00