herb BIP - Urząd Miasta Lębork

www.lebork.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Informacje dla wyborców - KATALOG -
Materiały szkoleniowe dla członków obwodowych komisji wyborczych - KATALOG -
Informacja o sporządzeniu spisów wyborców na głosowanie ponowne w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzone na dzień 4 listopada 2018 roku. 2018-10-30 10:05
Informacja o możliwości dowozu osób niepełnosprawnych do lokali wyborczych w dniu 04.11.2018 r. 2018-10-30 08:28
Informacja o terminie i godzinach pełnienia dyżurów przez Miejską Komisje Wyborczą w Lęborku w dniach 29.10. - 03.11.2018 r. 2018-10-25 12:05
Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza Miasta Lęborka sporządzony dnia 22 października 2018 r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Lęborku. 2018-10-25 09:27
Protokół z wyborów do Rady Miejskiej w Lęborku sporządzony dnia 22 października 2018 r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Lęborku. 2018-10-25 09:25
Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Lęborku z dnia 22 października 2018 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 4 listopada 2018 r. 2018-10-25 09:25
Informacja o możliwości dowozu osób niepełnosprawnych do lokali wyborczych. 2018-10-19 22:50
Informacja o terminie i godzinach pełnienia dyżurów przez Miejską Komisje Wyborczą w Lęborku w dniach 09.10. - 20.10.2018 r. 2018-10-08 11:43
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 03.10.2018 r. w sprawie sprostowania omyłki w postanowieniu Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 27.09.2018 r. w sprawie powołania komisji wyborczych w mieście Lębork. 2018-10-04 10:49
Komunikat o sporządzeniu spisów wyborców na wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województwa, oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzone na dzień 21 października 2018 roku. 2018-10-04 09:10
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Lęborku z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Miasta Lęborka zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-04 08:49
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Lęborku z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Lęborku zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-02 11:49
Postanowienie KW w Słupsku I z dnia 27 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Lębork. 2018-10-02 10:39
Uchwała Nr 5/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Lęborku z dnia 28.09.2018 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Lęborku zarządzonych na dzień 21.10.2018 r. 2018-10-01 09:26
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Lęborku z dnia 28.09.2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Lęborku zarządzonych na dzień 21.10.2018 r. 2018-10-01 09:26
Protokół z losowania kandydatów do składu obwodowych komisji na terenie Gminy Miasto Lębork, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 ustawy z dnia 05.01.2011 r. - Kodeks wyborczy. 2018-09-28 11:29
Protokół z losowania kandydatów do składu obwodowych komisji na terenie Gminy Miasto Lębork, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1 ustawy z dnia 05.01.2011 r. - Kodeks wyborczy. 2018-09-28 11:30
Informacja o terminie i godzinach pełnienia dyżurów przez Miejską Komisje Wyborczą w Lęborku w dniach 27.09. - 05.10 2018 r. 2018-09-27 08:41
Informacja Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 24 września 2018 r. 2018-09-25 10:59
Informacja o terminie i godzinach pełnienia dyżurów przez Miejską Komisje Wyborczą w Lęborku. 2018-09-19 12:14
Zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych. 2018-09-18 15:00
Informacja o składzie Terytorialnej Komisji Wyborczej w Lęborku. 2018-09-13 11:28
Postanowienie KW w Słupsku I z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Lęborku. 2018-09-12 07:07
Uchwała Nr XXXVII-565/2018 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w zakładzie leczniczym i domach pomocy społecznej. 2018-08-30 14:21
Informacja o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Lęborku w wyborach do Rady Miejskiej w Lęborku zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-08-27 12:39
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. 2018-08-17 10:17
Uchwała Nr XXXIII-494/2018 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miasto Lębork na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2018-08-17 10:15
Uchwała Nr XXXIII-493/2018 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miasto Lębork na stałe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 2018-08-17 10:15