Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Lębork
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

I przetargi ustne nieograniczone na najem: - garażu o powierzchni 12,00m2. Usytuowany w obrębie 7 miasta Lęborka, w granicach działki nr 166/2 przy ul. Słowackiego; - pomieszczenia gospodarczego o powierzchni 9,02m2. Usytuowanego w obrębie 7 miasta Lęborka, w granicach działki nr 265/7 przy ul. Zwycięstwa.

Gmina Miasto Lębork, w imieniu której działa

Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Lęborku

ogłasza I przetargi ustne nieograniczone

 

Przedmiotem przetargów jest najem na okres do dnia 31.12.2020r. nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta Lęborka stanowiących odpowiednio:

Przetarg 1.

Przedmiotem przetargu jest najem garażu o powierzchni 12,00m2. Usytuowany w obrębie 7 miasta Lęborka, w granicach działki nr 166/2 przy ul. Słowackiego, działka położona jest na terenie elementarnym oznaczonym jako 11.02.MW o dominującej funkcji mieszkaniowej;

Przetarg odbędzie się dnia 19.11.2018r. o godz. 1000 w świetlicy Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14 ( II piętro).

Ustala się: - stawkę miesięcznego czynszu wywoławczego netto - 5,00 zł/m2

(czynsz wywoławczy netto: 5,00 zł/m2 x 12,00 m2 = 60,00 zł)

- wysokość wadium: 100,00 zł (słownie złotych: sto 00/100)

 

Przetarg 2.

Przedmiotem przetargu jest najem pomieszczenia gospodarczego o powierzchni 9,02m2.Usytuowanego w obrębie 7 miasta Lęborka, w granicach działki nr 265/7 przy ul. Zwycięstwa, działka położona jest na terenie elementarnym oznaczonym jako 10.MC.02 o dominującej funkcji mieszkaniowej i usługowej;

Przetarg odbędzie się dnia 19.11.2018r. o godz. 1030 w świetlicy Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14 ( II piętro).

Ustala się: - stawkę miesięcznego czynszu wywoławczego netto - 2,00 zł/m2

(czynsz wywoławczy netto: 2,00 zł/m2 x 9,02.m2 = 18,04)

- wysokość wadium: 50,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt 00/100

Warunki przetargu "2" : najemca wyłoniony w przetargu będzie zobowiązany do przerobienia drzwi w sposób uniemożliwiający garażowanie samochodu;

 

Warunki dotyczące wszystkich przetargów

Przetarg na wynajęcie każdej z nieruchomości wygrywa osoba, która zaoferuje najwyższy czynsz miesięczny netto.

Ustala się:

Wysokość jednego postąpienia : 1,00 zł

Wylicytowana miesięczna kwota czynszu netto stanowić będzie wymiar czynszu najmu na rok 2018.

Czynsz w latach następnych ustalany będzie zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Lęborka.

Od obowiązującej stawki czynszu najemca zobowiązany będzie do ponoszenia podatku VAT, płatnego wraz z czynszem w skali miesiąca.

Najemca zobowiązany będzie do poniesienia kosztów przygotowania nieruchomości do wynajęcia; kwota płatna najpóźniej w dniu podpisania umowy.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie w sekretariacie Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej, najpóźniej do dnia 19.11.2018r. do godz. 945 oświadczenia o nieposiadaniu zadłużenia wobec Gminy Miasto Lębork.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest do wpłacenia wadium w określonej wyżej wysokości w kasie Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej najpóźniej do dnia 19.11.2018r. do godz. 945 , z zaznaczeniem „przetarg 1” lub „przetarg 2”.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu . Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w dniu 19.11.2018r. w godz. 1200 - 1400 .

W przypadku wycofania się wyłonionego najemcy z podpisania umowy najmu w wyznaczonym przez Wynajmującego terminie, wadium przepada na rzecz Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Lęborku.

W przypadku uzasadnionej przyczyny Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej poda do publicznej wiadomości informację o odwołaniu przetargu.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Betscher 06-11-2018 14:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-11-2018
Ostatnia aktualizacja: Maciej Betscher 06-11-2018 14:15