herb BIP - Urząd Miasta Lębork

www.lebork.pl

Wykaz w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego, usytuowanego w budynku wielolokalowym wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców. /Plac Pokoju 5/

WYKAZ

 

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 121 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości wykaz w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego, usytuowanego w budynku wielolokalowym wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców.

Zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka nieruchomość położona przy Placu Pokoju 5 znajduje się na terenie elementarnym 9.MC.22 o przeznaczeniu - tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej.

 

Adres nieruchomości

Pow. lokalu w m2

Pow.

Piwnica w m2

Udział w nieruchomości wspólnej

Cena nieruchomości

w zł (lokal i grunt)

Nr działki i obręb

Pow. działki w m2

Księga wieczysta

Rodzaj zbycia gruntu

Plac Pokoju 5/2

54,25

130/1000

134.144,33 zł

41/1

obręb 8

206

SL1L/00019608/1

oddanie w użytkowanie wieczyste do dnia 23.07.2095r.

 

 Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowi 25% wartości gruntu i płatna jest najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty podatku VAT liczonego od pierwszej opłaty za użytkowanie wieczyste w stawce ustalonej w oparciu o obowiązujące na dzień zbycia przepisy prawa.

Nabywca przez czas trwania użytkowania wieczystego zobowiązany jest do ponoszenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu. Opłata roczna na dzień ustalenia wykazu stanowi 1% udziału w gruncie.

Opłata roczna płatna jest do 31 marca każdego roku począwszy od roku następującego po roku, w którym nastąpiło zawarcie umowy sprzedaży oraz oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste wraz z podatkiem VAT w stawce obowiązującej w danym roku kalendarzowym, w którym następuje zapłata opłaty.

Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej podlega aktualizacji, nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.

Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz koszty wpisów wieczysto - księgowych obciążają w całości nabywcę.

Osoby spełniające warunki określone w art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 w/w ustawy mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie do 24.12.2018r.

 

Okres wywieszenia wykazu:

12.11.2018r. - 03.12.2018r.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Betscher 09-11-2018 08:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-11-2018
Ostatnia aktualizacja: Maciej Betscher 09-11-2018 08:29