Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Lębork
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokali mieszkalnych: -nr 4 o powierzchni 59,29 m2 przy ul. Kossaka 14; - nr 16 o powierzchni 45,45 m2 przy ul. Sienkiewicza 16; - nr 6 o powierzchni 40,79 m2 przy ul. Stryjewskiego 58.

Burmistrz Miasta Lęborka
 
ogłasza
I przetargi ustne nieograniczone

 

1. Na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 o powierzchni 59,29 m2 (lokal mieszkalny składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z WC, pom. gospodarczego i korytarza) przy ul. Kossaka 14 wraz ze sprzedażą 275/1000 udziału w nieruchomości stanowiącej działkę nr 49/2, obręb 4 o powierzchni 189 m2, KW SL1L/00028710/5.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Lokal posiada świadectwo charakterystyki energetycznej.

Zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka znajduje się na terenie elementarnym 02.09.UG o dominującej funkcji komercyjnej

Przetarg odbędzie się 21.03.2019r. o godz. 13.30 w sali nr 101 Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14.

Cena wywoławcza 115.000,00 zł

Nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji w wysokości 312,53 zł + koszt ogłoszenia prasowego. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej w przetargu ceny nieruchomości na którą składają się cena lokalu oraz udział w gruncie. Cena osiągnięta w przetargu oraz koszty przygotowania dokumentacji podlegają zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 12.000,00 zł.

 

2. Na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 16 o powierzchni 45,45 m2 (lokal mieszkalny składa się z 1 pokoju, kuchni i przedpokoju) przy ul. Sienkiewicza 16 wraz ze sprzedażą 55/1000 udziału w nieruchomości stanowiącej działkę nr 360/2, obręb 7 o powierzchni 295 m2, KW SL1L/00021384/1.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Lokal posiada świadectwo charakterystyki energetycznej.

Nieruchomość od dnia 1 stycznia 2004r. nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka.

Przetarg odbędzie się 21.03.2019r. o godz. 14.00 w sali nr 101 Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14.

Cena wywoławcza 104.000,00 zł

Nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji w wysokości 316,69 zł + koszt ogłoszenia prasowego. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej w przetargu ceny nieruchomości na którą składają się cena lokalu oraz udział w gruncie. Cena osiągnięta w przetargu oraz koszty przygotowania dokumentacji podlegają zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 11.000,00 zł.

 

3. Na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 o powierzchni 40,79 m2 (lokal mieszkalny składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z WC) przy ul. Stryjewskiego 58 wraz z pomieszczeniem przynależnym (piwnicą) o pow. 12,38 m2 oraz ze sprzedażą 78/1000 udziału w nieruchomości stanowiącej działkę nr 301/1, obręb 3 o powierzchni 305 m2, KW SL1L/00045367/0.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Lokal posiada świadectwo charakterystyki energetycznej.

Zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka znajduje się na terenie elementarnym 02.05.MC o dominującej funkcji mieszkaniowej i usługowej.

Przetarg odbędzie się 21.03.2019r. o godz. 14.30 w sali nr 101 Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14.

Cena wywoławcza 79.000,00 zł

Nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji w wysokości 251,03 zł + koszt ogłoszenia prasowego. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej w przetargu ceny nieruchomości na którą składają się cena lokalu oraz udział w gruncie. Cena osiągnięta w przetargu oraz koszty przygotowania dokumentacji podlegają zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 8.000,00 zł.

 

Wadium w pieniądzu (z oznaczeniem adresu lokalu) będzie można wpłacać w Banku Pekao SA na konto Gminy Miasto Lębork Nr 21 1240 1268 1111 0010 8729 0508 lub przelewem na powyższe konto nie później niż do dnia 15.03.2019r. W razie wpłat na konto przelewem, wadium powinno być wnoszone z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu 15.03.2019r. - pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty nie został spełniony. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oznacza, że uczestnik zapoznał się ze stanem nieruchomości oraz warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu. Do przetargu dopuszczone zostaną osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie, stawią się na przetarg osobiście lub w ich imieniu stawią się ich pełnomocnicy, okazujący się stosownym pełnomocnictwem, sporządzonym w formie aktu notarialnego lub w innej formie z potwierdzeniem zgodności podpisów przez notariusza, a w przypadku osób prawnych dodatkowo dokumentami określonymi przepisami prawa, uprawniającymi do wzięcia udziału w przetargu, przedłożą komisji przetargowej dowód stwierdzający tożsamość. W przypadku małżonków, którzy nabywać będą nieruchomość do majątku wspólnego do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (niekoniecznie w formie aktu notarialnego) drugiego małżonka, zawierającym dodatkowo zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014r. poz. 1380). Uczestnikom przetargu, którzy nie zostali dopuszczeni do przetargu lub nie brali udziału w licytacji, a także nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone w dniu 22.03.2019r. w godz. 12.00-17.00 w Banku Pekao SA Oddział w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 18 lub przelewem do dnia 22.03.2019r. na wskazane konto. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w oznaczonym terminie do umowy notarialnej organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Organizator przetargów, zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargów. Gmina Miasto Lębork jako organizator przetargu obliguje nabywcę do zawarcia umowy notarialnej w Kancelarii Notarialnej na terenie miasta Lęborka. Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz koszty wpisów wieczysto-księgowych obciążają nabywcę. Dokumentacja dotycząca przedmiotu przetargu znajduje się w Referacie Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym na I piętrze UM (pokój 126) i jest do wglądu w godz. 8.00-15.00 tel.059 8637703. Ogłoszenia o przetargach zamieszczone są na stronie internetowej UM Lębork www.wybierzlebork.pl, Biuletynie Informacji Publicznej UM Lębork oraz na tablicy ogłoszeń UM Lębork (półpiętro budynku C Urzędu Miejskiego). Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów. Burmistrz Miasta poda do publicznej wiadomości informację o odwołaniu, z podaniem uzasadnionej przyczyny.

Burmistrz Miasta Lęborka

Witold Namyślak

www.wybierzlebork.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Betscher 14-02-2019 10:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-02-2019
Ostatnia aktualizacja: Maciej Betscher 14-02-2019 10:38