herb BIP - Urząd Miasta Lębork

www.lebork.pl

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na oddanie w dzierżawę na okres trzech lat nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie Powiatu Lęborskiego, położonej w Łebie przy ul. Jachtowej, stanowiącej działkę nr 365/86 o powierzchni 0.7496 ha, zapisaną w księdze wieczystej nr SL1L/00043336/0, z przeznaczeniem na działalność turystyczną, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.