herb BIP - Urząd Miasta Lębork

www.lebork.pl

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich pod projektowaną modernizację linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia - Lębork w ramach projektu pn.: "Prace na linii 202 na odcinku Gdynia Chylonia - Słupsk" kilometraż 74+128,00 - 81,150" w Gminach Nowa Wieś Lęborska oraz Gmina Miejska Lębork, powiecie lęborskim, województwie pomorskim.