Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Lębork
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Wykaz w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie 14 miasta Lęborka w rejonie ulic: Wileńskiej, Granicznej, Korzennej i drogi krajowej nr 6 wchodzących w skład obszaru osiedla "Lębork - Wschód", uregulowanych w księdze wieczystej SL1L/00014914/4.

W Y K A Z

 

 

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości wykaz w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie 14 miasta Lęborka w rejonie ulic: Wileńskiej, Granicznej, Korzennej i drogi krajowej nr 6 wchodzących w skład obszaru osiedla „Lębork - Wschód”, uregulowanych w księdze wieczystej SL1L/00014914/4.

Nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę, zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Lębork - Wschód”, zatwierdzonego uchwałą Nr LX - 514/2010 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 10 listopada 2010 r (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 2 z dnia 7 stycznia 2011 r, poz. 28).

Zgodnie z ustaleniami planu nieruchomości stanowiące działki nr: 299/5; 299/6; 299/7; 299/8;, położone są na terenie oznaczonym symbolem 4.PU.04, a działka nr 282/13, położona jest na terenie oznaczonym symbolem 4.PU.03, przeznaczonym pod funkcje przemysłowe i usługowe. Szczegółowe wymogi dotyczące zabudowy i zagospodarowania znajdują się w w /wym planie miejscowym.

L.p

Nr działki

Powierzchnia w m ?

Rodzaj użytku

Propozycja cen w zł netto

1.

299/5

12 000

Bp

371.000,00

2.

299/6

10 976

Bp

340.000,00

3.

299/7

13 467

Bp

396.000,00

4.

299/8

16 392

Bp

458.000,00

5.

282/13

36 442

Bp

1 018.000,00

Do ceny nieruchomości zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

Koszty przygotowania dokumentacji, które poniesie nabywca, zostaną ustalone zgodnie ze stanem faktycznym.

Podłączenie do urządzeń infrastruktury technicznej nastąpi na koszt nabywców po uzgodnieniu i na warunkach ustalonych z właścicielami sieci.

Na nieruchomościach rosną drzewa samosiejki, których ewentualne usunięcie nie powinno naruszać obowiązujących przepisów prawa.

Na terenie działek nr 299/8 i nr 282/13 usytuowane są napowietrzne linie elektroenergetyczne, w tym SN 15 kV. Do czasu przebudowy (np. skablowania) linii SN 15 kV lub likwidacji, w sąsiedztwie linii obowiązuje strefa ograniczeń dla wysokości zagospodarowania i lokalizacji obiektów na stały pobyt ludzi. Szerokość strefy wynosi 14 m, tj. po 7 m na każdą stronę od osi słupów. W strefie wysokość zagospodarowania i usytuowanie obiektów na stały pobyt ludzi należy uzgodnić z właściwym gestorem sieci energetycznej średniego napięcia.

Nieruchomości zostaną sprzedane z zachowaniem zasad wynikających z art. 37 ust.1 i art. 39 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Osobom fizycznym lub prawnym spełniającym warunki określone w art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą wnioski w wyznaczonym terminie do dnia 30.04.2019 r

Okres wywieszenia wykazu:

19.03.2019 r - 04.04.2019 r

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Betscher 15-03-2019 10:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-03-2019
Ostatnia aktualizacja: Maciej Betscher 15-03-2019 10:19