Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Lębork
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Wykaz w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, usytuowanych w budynkach wielolokalowych oraz sprzedaży udziału w gruncie, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców. 2019-04-30 13:54
dokument Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie zatwierdzenia: "Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich pod projektowaną modernizację linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia - Lębork w ramach projektu pn.: "Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia - Słupsk" kilometraż 74+128,00 - 81,150" w gminach: Nowa Wieś Lęborska oraz Gmina Miejska Lębork, powiecie lęborskim, województwie pomorskim. 2019-04-18 12:49
dokument Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie Parku Chrobrego i terenów rekreacyjno-sportowych nad rz. Łebą i Okalicą w Lęborku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2019-04-17 12:42
dokument Wykaz w sprawie sprzedaży nieruchomości z zachowaniem procedury przetargowej i zasad wynikających z art. 37 ust. 1 i art. 39 wyżej powołanej ustawy. Nieruchomości niezabudowane położone są w obrębie 4 miasta Lęborka w rejonie ulic Polnej i Pułaskiego, uregulowane w księdze wieczystej SL1L/00014921/6. 2019-04-11 09:22
dokument Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Lęborku w sprawie zmiany uchwały nr XVIII-249/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście Lęborku. 2019-04-10 13:53
dokument Konkurs na stanowisko Głównego Księgowego w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Lęborku w wymiarze - 1/2 etatu. 2019-04-10 12:47
dokument Wykaz w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, usytuowanych w budynkach wielolokalowych oraz sprzedaży udziału w gruncie, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców. 2019-04-09 13:38
dokument Informacja o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14 wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej. /ul. Olimpijczyków 31/ 2019-04-08 09:51
dokument Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli oraz statystyczna liczba dzieci w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Lębork w 2019 r. (aktualizacja) 2019-04-03 14:13
dokument Wykaz o nieruchomościach przeznaczonych do wydzierżawienia. 2019-04-03 14:02
dokument Wykaz w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych: - nieruchomość oznaczoną jako działka nr 320/4 o obszarze 41m2 położoną w obrębie 7 w rejonie ulic Sienkiewicza i Dworcowej, na nieruchomość oznaczoną jako działka nr 319/1 o obszarze 68 m2 położoną w obrębie 7 przy ul. Dworcowej, w Lęborku. 2019-04-01 10:15
dokument Wykaz w sprawie sprzedaży lokalu handlowo - usługowego nr 1 A, o innym niż mieszkalne przeznaczeniu, położonego przy ul. Handlowej 1 na terenie Centrum Handlowego w Lęborku. 2019-04-01 10:12
dokument Protokół z wyboru uzupełniającego członków Komitetu Rewitalizacji obszaru Lębork Nowy Świat. 2019-04-01 09:37
dokument Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie osiedla "Sportowa" pomiędzy ulicami: Krzywoustego, Jana Pawła II, Kusocińskiego w Lęborku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2019-04-08 12:31