Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Lębork
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Uchwała Nr III – 34/2002 w sprawie: w sprawie stawek podatku od środków transportowych w Lęborku

Uchwała Nr III –34/2002

Rady Miejskiej w Lęborku

z dnia 20 grudnia 2002 roku

w sprawie: w sprawie stawek podatku od środków transportowych w Lęborku.

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 rokuNr 142 poz. 1591 z późn. zmianami), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U.z 2002r. Nr 9 , poz. 84, zm. Dz.U.Nr 200, poz. 1683 )

uchwala się, co następuje:

§ 1

Określa się stawki podatku od środków transportowych na terenie miasta Lęborka zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się stawki podatku od środków transportowych wyposażonych w katalizatory spalin lub o napędzie gazowym zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lęborka.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeńw Urzędzie Miejskim w Lęborku.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2003 roku..

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr III –34/2002

Rady Miejskiej w Lęborku

z dnia 20 grudnia 2002 roku

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH USTALONE DLA MIASTA LĘBORKA

1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) od 3,5 do 5,5 tony włącznie

615,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

673,00 zł

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton

948,00 zł

d) od 12 ton do poniżej 18 ton

1.122,00zł

e) od 18 ton do poniżej 25 ton

1.496,00zł

f) od 25 ton do poniżej 29 ton

1.907,00zł

g) równej lub wyższej niż 29 ton

2.188,00zł

2. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony do 9 ton włącznie

948,00 zł

b) od powyżej 9 ton do poniżej 12 ton

1.122,00 zł

Liczba osi jezdnych

Dopuszczalna masa całkowita dla zespołu pojazdów :

z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

z innym

system zawieszenia osi jezdnych

2 osie:

c) od 12 ton do poniżej 25 ton

1.122,00 zł

1.122,00 zł

d) od 25 ton do poniżej 31ton

1.496,00 zł

1.496,00 zł

e) od 31 ton do 36 ton włącznie

1.545,00 zł

1.728,00 zł

f) powyżej 36 ton

1.573,00 zł

1.678,00 zł

3 osie:

g) od 12 ton do poniżej 25 ton

1.122,00 zł

1.492,00 zł

h) od 25 ton do poniżej 31 ton

1.496,00 zł

1.496,00 zł

i) od 31 ton do 36 ton włącznie

1.545,00 zł

1.728,00 zł

j) powyżej 36 ton do poniżej 40 ton

1.573,00 zł

1.492,00 zł

k) od 40 ton i wyżej

1.851,00 zł

2.207,00 zł

3. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają

dopuszczalną masę całkowitą ( z wyjątkiem związanych z działalnością

rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) :

a) od 7 ton i poniżej 12 ton

262,00 zł

Liczba osi jezdnych

Dopuszczalna masa całkowita dla zespołu pojazdów :

z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

z innym

system zawieszenia osi jezdnych

1 oś:

b) od 12 ton do poniżej 25 ton

285,00 zł

285,00 zł

c) od 25 ton do 36 ton włącznie

501,00 zł

501,00 zł

d) powyżej 36 ton

501,00 zł

501,00 zł

2 osie:

e) od 12 ton do poniżej 25 ton

285,00 zł

285,00 zł

f) od 25 ton do poniżej 28 ton

501,00 zł

501,00 zł

g) od 28 ton do poniżej 33 ton

547,00 zł

758,00 zł

h) od 33 ton do 36 ton włącznie

758,00 zł

1.152,00 zł

i) powyżej 36 ton do poniżej 38 ton

736,00 zł

1.118,00 zł

j) od 38 ton i wyżej

995,00 zł

1.472,00 zł

3 osie:

k) od 12 ton do poniżej 33 ton

586,00 zł

816,00 zł

l) od 33 ton do 36 ton włącznie

758,00 zł

1.152,00 zł

ł) powyżej 36 ton do poniżej 38 ton

586,00 zł

1.118,00 zł

m) od 38 ton i wyżej

816,00 zł

1.109,00 zł

4. Od autobusów o ilości miejsc do siedzenia:

a) do 15 miejsc włącznie

399,00 zł

b) powyżej 15 do mniej niż 30 miejsc

760,00 zł

c) równej lub wyższej niż 30 miejsc

1.496,00 zł

Stawki podatku ustalone w pkt 1 lit. d, e, f, g; w stosunku do danego środka transportowego obowiązują niezależnie od ilości osi i sposobu ich zawieszenia i nie mogą być niższe od stawek minimalnych określonych odpowiednio w załączniku nr 1 do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr III –34/2002

Rady Miejskiej w Lęborku

z dnia 20 grudnia 2002 roku

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

WYPOSAŻONYCH W KATALIZATORY SPALIN LUB O NAPĘDZIE GAZOWYM,

USTALONE DLA MIASTA LĘBORKA

–w złotych

1.Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) od 3,5 do 5,5 tony włącznie

492,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

538,00 zł

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton

758,00 zł

2.Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony do 9 ton włącznie

758,00 zł

b) od powyżej 9 ton do poniżej 12 ton

898,00 zł

3.Od przyczep i naczep (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością

rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie

z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:

a)Od 7 ton i poniżej 12 ton

210,00

4.Od autobusów o ilości miejsc do siedzenia:

a) do 15 miejsc włącznie

319,00 zł

b) powyżej 15 do mniej niż 30 miejsc

608,00 zł

c) równej lub wyżej niż 30 miejsc

1.197,00 zł

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Karbownik 20-05-2003 17:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-05-2003
Ostatnia aktualizacja: - 20-05-2003 17:04