Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Lębork
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lęborku na 2007 rok 2007-01-25 13:58
dokument Projekt uchwały w sprawie wskazania wiceprzewodniczącego rady do dokonywania czynności dotyczących podróży służbowych w stosunku do przewodniczącego rady. 2007-01-25 13:57
dokument Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego RM do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza 2007-01-25 13:57
dokument Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Lębork 2007-01-25 13:56
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem wzniesionym na podstawie pozwolenia na budowę, położonej w obrębie 7 miasta Lęborka, ul. Legionów Polskich, działka nr 182/1 o powierzchni 18 m2, w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela nakładów, na okres 10 lat. 2007-01-25 13:54
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem wzniesionym na podst. pozwolenia na budowę, obr. 3 miasta Lęborka, ul. Reja, działka 370/2, pow. 20m2 w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 10 lat 2007-01-25 13:53
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie na rzecz Gminy Miasto Lębork prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości Polskich Kolei Państwowych 2007-01-25 13:53
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej połozonej w obrębie 7 miasta Lęborka przy ul. 1 Maja składającej się z działek nr 29/41 11/25 o łącznej powierzchni 183m2 w drodze przetargu 2007-01-25 13:52
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 o pow. uzytkowej 72,38m2 znajdującego się w budynku ul. Czołgistów 2 wraz ze sprzedażą przynależnego udziału w gruncie, stanowiącym działkę nr 6/3 o pow. 333m2, obr 7 w drodze przetargu 2007-01-25 11:16
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obr.5 miasta Lęborka w rejonie ulic Harcerzy i Spółdzielczej stanowiących działki wymienione w zał. 1 do niniejszej uchwały w drodze przetargów. 2007-01-25 11:14
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obr. 1 miasta Lęborka, ul. Artylerzystów, stanowiących działki wymienione w zał. 1 do niniejszej uchwały w drodze przetargów 2007-01-25 11:12
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej połozonej w obr.1 m. Lęborka przy ul. Śląskiej, działka nr 349/1 o pow. 96m2 na rzecz Koncernu ENERGA 2007-01-25 11:01
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, połozonej w obrębie 1 m. Lęborka ul. Artylerzystów, stanowiącej działkę nr 382 o pow. 120m2 na rzecz Koncernu ENERGA 2007-01-25 10:58
dokument Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy na 2007r Gminy miasto Lębork z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, przez które może być prowadzona działalność pożytku publicznego 2007-01-25 10:57
dokument Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 2007-01-25 10:56
dokument Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Lębork obowiązującego od dn. 1 stycznia 2007r. do dn. 31 grudnia 2007r. 2007-01-25 10:53
dokument Projekt uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2007-01-25 10:52
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2007 rok 2007-01-25 10:39