Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Lębork
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr I-5/06 RM z dn. 24.11.06r w sprawie ustalenia ilości, rodzajów i składów stałych komisji RM w Lęborku na kadencję 2006-2010 2007-02-27 10:49
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w obr.9 miasta Lęborka-ul. 9 Maja 2007-02-27 10:49
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych połozonych w obr.9 miasta Lęborka w rejonie ul. 9 Maja i Staszica oraz rzeki Okalicy w drodze przetargu 2007-02-27 10:48
dokument Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 2007-02-27 10:47
dokument Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego MPWiK Lębork oraz pokrycia udziałów aportem 2007-02-27 10:47
dokument Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego MPWiK Lębork 2007-02-27 10:46
dokument Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego MPEC Lębork 2007-02-27 10:46
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX-526/2001 RM Lębork z dn. 28.09.01r w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Lębork 2007-02-27 10:42
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Al. Wolności 69 oraz oddania w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie 2007-02-27 10:42
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. M. Reja 25 oraz oddania w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie 2007-02-27 10:42
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obr.7 miasta Lęborka przy ul. I Armii W.P. 2007-02-27 10:41
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie od Powiatu Lęborskiego nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej działkę nr 184/1 obr.7 o pow. 8705m2 położonej przy ul. Traugutta w Lęborku 2007-02-27 10:39
dokument Projekt uchwały w sprawie odwołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Lęborku 2007-02-27 10:37
dokument Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr XLII-400/05 RM w Leborku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Lębork 2007-02-26 14:57
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X-109/03 RM Lębork w sprawie określenia przepisów w odniesieniu do przewosu osób i bagażu w komunikacji miejskiej i taksówkach 2007-02-26 14:56
dokument Projekt uchwały w sprawie Opinii o lokalizacji salonu gier na automatach 2007-02-26 14:55
dokument Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr IV-18/2007 z dn 26.01.07 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2007r 2007-02-26 14:55
dokument Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu 2007-02-26 13:05
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie ul. Aleja Niepodległosci, Węgrzynowicza, Maricnkowskiego, Zwycięstwa w Lęborku 2007-02-26 13:04