Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Lębork
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 2 do uchwały Nr XX – 189/99 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 29 października 1999 r. w sprawie ustanowienia Wyróżnienia Honorowego Rady Miejskiej „Lęborski Lew” 2007-04-24 14:03
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX – 189/99 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 29 października 1999 r. w sprawie ustanowienia Wyróżnienia Honorowego Rady Miejskiej „Lęborski Lew” 2007-04-24 14:03
dokument Projekt uchwały w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów opłaty skarbowej pobieranej na rzecz Gminy Miasta Lębork oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2007-04-23 11:13
dokument Projekt uchwały w sprawie odpowiedzi na usunięcie naruszenia interesu prawnego uchwałą Nr V-54/2007 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 01.03.2007 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 2007-04-23 11:12
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej - ul. Krzywoustego 2007-04-23 11:11
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej-ul. Bieszki 2007-04-23 11:11
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej-ul. Pionierów 2007-04-23 11:09
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej-ul. Czecha 2007-04-23 11:08
dokument Projekt uchwały w sprawie pokrycia wydatku inwestycyjnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku przeznaczonego na zakup wideorejestratora na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Lęborku 2007-04-23 11:08
dokument Projekt uchwały w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania 2007-04-23 11:07
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV-52/2003 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 31.01.2003 roku w sprawie nadania statutu Muzeum w Lęborku (publikowana w Dz. Urz. Województwa Pomorskiego z 2003 r. Nr 49, poz. 745) 2007-04-23 11:02
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V-43/2007 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1.03.2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII-400/2005 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 30.09.2005 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Lębork (publikowana w Dz. Urz. Województwa Pomorskiego nr 113, poz. 2266). 2007-04-23 11:02
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV-20/2007 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Lębork obowiązującego od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. (publikowana w Dz. Urz. Województwa Pomorskiego nr 68 poz. 998). 2007-04-23 11:01
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, obr. 4, ul. Kossaka, dz.Nr 6/1, pow. 925m2 w drodze przetargu 2007-04-16 12:55
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, obr.4, ul. Kossaka, dzi. Nr 6/2, pow. 125m2 2007-04-16 12:55
dokument Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lęborka z tytułu wykonania budżetu miasta za 2006 rok 2007-04-16 12:54
dokument Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2006 rok 2007-04-16 12:54