Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Lębork
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Projekt uchwały w sprawie udzielenia, w roku budżetowym 2007, Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Jakuba Apostoła w Lęborku dotacji na prace konserwatorskie ołtarza głównego wraz z tabernakulum w kościele p.w. św. Jakuba Apostoła w Lęborku. 2007-12-18 15:33
dokument Projekt uchwały w sprawie udzielenia, w roku budżetowym 2007, Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. N.M.P.Królowej Polski w Lęborku dotacji na remont części dachu kościoła parafialnego p.w. N.M.P.Królowej Polski w Lęborku. 2007-12-18 15:32
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Lębork porozumienia międzygminnego w sprawie współfinansowania zakupu oraz przekazania w bezpłatne użytkowanie chromatografu gazowego dla potrzeb Oddziału Laboratoryjnego Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Lęborku. 2007-12-18 12:51
dokument Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr XII-143/2007 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 24.10.2007r. w sprawie dofinansowania zakupu chromatografu gazowego dla potrzeb Oddziału Laboratoryjnego Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Lęborku 2007-12-18 12:51
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz ENERGA - OPERATOR S.A. – Oddział w Słupsku, 76-200 Słupsk ul. Przemysłowa 114, mienia komunalnego powstałego w procesie inwestycyjnym. 2007-12-17 15:42
dokument Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz opłat lokalnych w Lęborku. 2007-12-17 14:22
dokument Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych w Lęborku. 2007-12-17 14:21
dokument Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Lębork obowiązującego od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. 2007-12-17 11:52
dokument Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom na 2008 rok oraz zmiany uchwały nr XXXV-290/2005 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 25.02.2005 r. w sprawie przyjęcia do realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka pn. „Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych na lata 2005-2009”. 2007-12-17 11:17
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej. 2007-12-17 11:16
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej. 2007-12-17 11:15
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej. 2007-12-17 11:13
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej. 2007-12-17 11:13
dokument Projekt uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr IV-18/2007 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 26 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2007 rok 2007-12-17 11:12