Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Lębork
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 94/2008 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 28.10.2008r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 96/2004 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 16.11.2004r. w sprawie wprowadzenia procedur audytu wewnętrznego Urzędu Miejskiego w Lęborku. 2008-11-04 12:14
Zarządzenie Nr 93/2008 Burmistrza Lęborka z dnia 28.10.2008r. w sprawie udzielenia upoważnień pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lęborku do prowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego. 2008-11-04 08:27
Zarządzenie Nr 92/2008 Burmistrza Lęborka z dnia 28.10.2008r. w sprawie udzielenia Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lęborku upoważnienia do prowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego. 2008-11-04 08:23
Zarządzenie Nr 91/2008 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 28.10.2008r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Lęborka na 2008 rok. 2008-10-29 11:09
Zarządzenie Nr 90/2008 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 21.10.2008r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia wybrakowania sprzętu i materiałów OC w zakładach pracy na terenie miasta Lęborka oraz w magazynie Urzędu Miejskiego. 2008-12-19 15:28
Zarządzenie Nr 89/2008 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 21.10.2008r. w sprawie powołania komisji nadzorującej brakowanie i niszczenie dokumentacji niearchiwalnej. 2008-10-27 10:37
Zarządzenie Nr 88/2008 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 21.10.2008r. w sprawie powołania wspólnego zespołu o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonego z przedstawicieli organizacji pozarządowych, innych właściwych podmiotów oraz przedstawicieli organów Gminy Miasto Lębork pn. Zespół Doradczy ds. Organizacji Pozarządowych. 2008-10-22 15:23
Zarządzenie Nr 87/2008 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 21.10.2008r. w sprawie powołania Komisji naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami w Urzędzie Miejskim w Lęborku. 2008-10-22 13:59
Zarządzenie Nr 86/2008 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 21.10.2008r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 11/2008 Burmistrza Miasta Lęborka z dn. 26.02.2008 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2008 roku. 2008-11-04 08:37
Zarządzenie Nr 85/2008 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 21.10.2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonania oceny i zaproponowania wybory oferty na obsługe bankową budżetu miasta. 2008-10-22 13:44
Zarządzenie Nr 84/2008 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 14.10.2008r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 9/2001 Burmistrza Miasta Lęborka z dn. 04.10.2001 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej stosowania, wypełniania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych, instrukcji inwentaryzacji, instrukcji dotyczącej gospodarki kasowej. 2008-10-22 13:42
Zarządzenie Nr 83/2008 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 14.10.2008r. w sprawie powołania Komisji naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie ds. Współpracy Zagranicznej i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych w Urzędzie Miejskim w Lęborku. 2008-10-20 09:42
Zarządzenie Nr 82/2008 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 14.10.2008r. w sprawie powołania Komisji naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze kierownika referatu ds. Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych w Wydziale Organizacyjno-Prawnym w Urzędzie Miejskim w Lęborku. 2008-10-20 09:41
Zarządzenie Nr 81/2008 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 14.10.2008r. w sprawie powołania Komisji naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. wymiaru podatków w Wydziale Finansowo-Budżetowym w Urzędzie Miejskim w Lęborku. 2008-10-20 09:41
Zarządzenie Nr 80/2008 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 14.10.2008r. w sprawie powołania Komisji naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Finansowo-Budżetowym w Urzędzie Miejskim w Lęborku. 2008-10-20 09:40
Zarządzenie Nr 79/2008 Burmistrza Lęborka z dnia 10.10.2008r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta Lęborka na 2008 rok. 2008-10-17 13:44
Zarządzenie Nr 78/2008 Burmistrza Lęborka z dnia 07.10.2008r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Gimnazjum Nr 2 w Lęborku, w którym zorganizowano stołówkę szkolną, do udzielania zwolnień z całości lub części opłat za posiłki. 2008-10-14 10:20
Zarządzenie Nr 77/2008 Burmistrza Lęborka z dnia 07.10.2008r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Lęborku, w którym zorganizowano stołówkę szkolną, do udzielania zwolnień z całości lub części opłat za posiłki. 2008-10-14 10:18
Zarządzenie Nr 76/2008 Burmistrza Lęborka z dnia 07.10.2008r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 8 w Lęborku, w której zorganizowano stołówkę szkolną, do udzielania zwolnień z całości lub części opłat za posiłki. 2008-10-14 10:14
Zarządzenie Nr 75/2008 Burmistrza Lęborka z dnia 07.10.2008r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Lęborku, w której zorganizowano stołówkę szkolną, do udzielania zwolnień z całości lub części opłat za posiłki. 2008-10-14 10:11
Zarządzenie Nr 74/2008 Burmistrza Lęborka z dnia 07.10.2008r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Lęborku, w którym zorganizowano stołówkę szkolną, do udzielania zwolnień z całości lub części opłat za posiłki. 2008-10-14 10:05
Zarządzenie Nr 73/2008 Burmistrza Lęborka z dnia 07.10.2008r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 30/2007 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych w zakresie kierowania bieżącą działalnością jednostki budżetowej pn. Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku. 2008-10-14 10:02
Zarządzenie Nr 72/2008 Burmistrza Lęborka z dnia 07.10.2008r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 60/2006 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych w zakresie kierowania bieżącą działalnością jednostki budżetowej pod nazwą Gimnazjum Nr 1 w Lęborku. 2008-10-14 09:58
Zarządzenie Nr 71/2008 Burmistrza Lęborka z dnia 07.10.2008r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 67/2007 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 7 sierpnia 2007 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych w zakresie kierowania bieżącą działalnością jednostki budżetowej pod nazwą Gimnazjum Nr 2 w Lęborku. 2008-10-14 09:55
Zarządzenie Nr 70/2008 Burmistrza Lęborka z dnia 07.10.2008r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 58/2006 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych w zakresie kierowania bieżącą działalnością jednostki budżetowej pod nazwą Zespół Szkół Nr 3 w Lęborku. 2008-10-14 09:53
Zarządzenie Nr 69/2008 Burmistrza Lęborka z dnia 07.10.2008r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 44/2008 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych w zakresie kierowania bieżącą działalnością jednostki budżetowej pod nazwą Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lęborku. 2008-10-14 09:50
Zarządzenie Nr 68/2008 Burmistrza Lęborka z dnia 07.10.2008r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 63/2007 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 7 sierpnia 2007 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych w zakresie kierowania bieżącą działalnością jednostki budżetowej pod nazwą Szkoła Podstawowa Nr 5 w Lęborku. 2008-10-14 09:47
Zarządzenie Nr 67/2008 Burmistrza Lęborka z dnia 07.10.2008r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 65/2007 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 7 sierpnia 2007 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych w zakresie kierowania bieżącą działalnością jednostki budżetowej pod nazwą Szkoła Podstawowa Nr 8 w Lęborku. 2008-10-14 09:44
Zarządzenie Nr 66/2008 Burmistrza Lęborka z dnia 07.10.2008r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 42/2008 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych w zakresie kierowania bieżącą działalnością jednostki budżetowej pod nazwą Przedszkole Nr 1 w Lęborku. 2008-10-14 09:39
Zarządzenie Nr 65/2008 Burmistrza Lęborka z dnia 07.10.2008r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 57/2007 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 7 sierpnia 2007 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych w zakresie kierowania bieżącą działalnością jednostki budżetowej pod nazwą Przedszkole Nr 2 w Lęborku. 2008-10-14 09:36
Zarządzenie Nr 64/2008 Burmistrza Lęborka z dnia 07.10.2008r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 59/2007 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 7 sierpnia 2007 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych w zakresie kierowania bieżącą działalnością jednostki budżetowej pod nazwą Przedszkole Nr 5 w Lęborku. 2008-10-14 09:33
Zarządzenie Nr 63/2008 Burmistrza Lęborka z dnia 07.10.2008r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 46/2008 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych w zakresie kierowania bieżącą działalnością jednostki budżetowej pod nazwą Przedszkole Nr 6 w Lęborku. 2008-10-14 09:30
Zarządzenie Nr 62/2008 Burmistrza Lęborka z dnia 07.10.2008r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 61/2007 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 7 sierpnia 2007 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych w zakresie kierowania bieżącą działalnością jednostki budżetowej pod nazwą Przedszkole Nr 9 w Lęborku. 2008-10-14 09:26
Zarządzenie Nr 61/2008 Burmistrza Lęborka z dnia 07.10.2008r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 48/2008 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych w zakresie kierowania bieżącą działalnością jednostki budżetowej pod nazwą Przedszkole Nr 10 w Lęborku. 2008-10-14 09:04
Zarządzenie Nr 60/2008 Burmistrza Lęborka z dnia 07.10.2008r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 52/2007 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie powołania Rady Muzeum w Lęborku 2008-10-17 09:24