Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Lębork
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Projekt uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXII-328/2009 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2009 rok.


Uchwała Nr ………………………..

Rady Miejskiej w Lęborku

z dnia ………………………………..

w sprawie: zmian w Uchwale Nr XXXII-328/2009 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2009 rok

Na podstawie: art.18 ust.2 pkt 4 i 9 lit. c, d, i, oraz art.58 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ oraz art.86 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./

uchwala się, co następuje :

§ 1.

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta na rok 2009 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu miasta na rok 2009 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Budżet miasta Lęborka na 2009 rok po dokonanych zmianach wynosi:

DOCHODY w wysokości 85.854.772,00 ,

w tym :

-dochody majątkowe w wysokości 5.702.000,00zł

-dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 11.568.958,00zł WYDATKI w wysokości 99.920.402,00,

w tym :

-wydatki majątkowe w wysokości 18.926.000,00 zł

-wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 11.568.958,00 zł

Deficyt budżetu miasta ulega zmianie i wynosi 14.065.630,00 zł.

§ 4

  1. Deficyt budżetu miasta w wysokości 14.065.630,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta , w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych / obligacji komunalnych/.

  1. Ustala się przychody budżetu miasta w wysokości 16.065.630,00zł oraz rozchody w wysokości 2.000.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXII-328/2009 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 30.01.2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2009 rok ” Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2009-2011 - „WPI”” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Załącznik nr 3a do Uchwały nr XXXII-328/2009 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 30.01.2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2009 rok .” Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji na 2009 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

§ 12 ust.2 Uchwały nr XXXII-328/2009 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 30.01.2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2009 rok otrzymuje brzmienie :

„2. Burmistrz Miasta przedstawi informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.”

§ 8.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lęborka.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Sprawdzono pod względem

formalno - prawny

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Betscher 26-02-2009 10:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-02-2009
Ostatnia aktualizacja: Maciej Betscher 26-02-2009 10:03