Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Lębork
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Lęborka.


Uchwała Nr …………………

Rady Miejskiej w Lęborku

z dnia ………………………..

w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Lęborka.

Na podstawie: art.18 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 08.03.1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami), art. 8 ust.2, art.36 ust.3, ustawy z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz.1458) , § 3 ust.2 pkt.3, § 6 i 7 , rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18.03.2009r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich ( Dz.U. Nr 50, poz.398).

Uchwala się , co następuje:

§ 1

Ustala się dla Pana Włodzimierza Klaty Burmistrza Miasta Lęborka wynagrodzenie miesięczne brutto w łącznej wysokości 9.078,80 złotych ( słownie: dziewięć tysięcy siedemdziesiąt osiem złotych 80/100), w tym:

- wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 3.968,- złotych

- dodatek funkcyjny w kwocie 1.950,- złotych

- dodatek specjalny w wysokości 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, co stanowi kwotę 2.367,20 złotych

- dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego, co stanowi kwotę 793,60 złotych.

§ 2

Traci moc uchwała nr XVII-182/08 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 20.02.2008r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Lęborka.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Lęborku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01.10.2009 roku.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Betscher 02-06-2009 08:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-06-2009
Ostatnia aktualizacja: Maciej Betscher 02-06-2009 08:33