Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Lębork
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Lęborka. 2009-06-25 10:30
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Burmistrzowi Miasta Lęborka uprawnienia do stanowienia o wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. 2009-07-03 15:01
Projekt uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXII-328/2009 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2009 rok. 2009-06-25 09:46
Projekt uchwały w sprawie przyznania Ojcom Franciszkanom z Lęborka Wyróżnienia Honorowego Rady Miejskiej w Lęborku "Lęborski Lew". 2009-06-25 10:20
Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Lębork za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 2009-06-24 09:57
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI-309/93 Rady Miejskiej w Lęborku dnia 10.02.1993r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe gminnego transportu zbiorowego. 2009-07-06 14:49
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr X-109/2003 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 22.08.2003r. w sprawie określenia przepisów porządkowych w odniesieniu do przewozów osób i bagażu w komunikacji miejskiej oraz przewozu osób i bagażu taksówkami na terenie Gminy Miasta Lębork. 2009-06-24 09:33
Projekt uchwały w sprawie zaliczenia ulicy Żeromskiego do kategorii dróg gminnych. 2009-06-24 09:14
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych obowiązującego w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółce z o.o. w Lęborku w latach 2009-2011. 2009-06-24 09:12
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Lęborka. 2009-06-24 09:03