herb BIP - Urząd Miasta Lębork

www.lebork.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr LVI-492/2010 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 09.07.2010r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Gospodarki Komunalnej w Lęborku. 2010-07-13 13:31
Uchwala Nr LVI-491/2010 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 09.07.2010r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Lęborka i Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lęborku. 2010-07-13 13:29
Uchwala Nr LVI-490/2010 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 09.07.2010r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na fragment nieruchomości z osoba fizyczną. 2010-07-13 13:28
Uchwała Nr LVI-489/2010 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 09.07.2010r. w sprawie przyznania Panu Ryszardowi Wencie - Staroście Lęborskiemu Wyróżnienia Honorowego Rady Miejskiej w Lęborku "Lęborski Lew". 2010-07-13 13:25
Uchwała Nr LVI-488/2010 z dnia 09.07.2010r. w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych polożonych w obrębie 3 miasta Lęborka w rejonie ulic Maczewskiego, Kossaka, i Poznańskiej. 2010-07-13 13:24
Uchwała Nr LVI-487/2010 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 09.07.2010r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych polożonych w obrębie 8 miasta Lęborka w rejonie Placu Pokoju i ulic Armii Krajowej, Młynarskiej, Długosza. 2010-07-13 13:22
Uchwała Nr LVI-486/2010 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 09.07.2010r. w sprawie udzielenia, w roku budżetowym 2010, Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Jakuba Apostoła w Lęborku dotacji na prace konserwatorskie ołtarza bocznego Świętej Rodziny w kościele p.w. św. Jakuba Apostoła w Lęborku. 2010-07-13 13:19
Uchwała Nr LVI-485/2010 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 09.07.2010r. w sprawie udzielenia, w roku budżetowym 2010, Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Jakuba Apostoła w Lęborku dotacji na prace konserwatorskie ołtarza bocznego NMP Niepokalanie Poczętej w kościele p.w. św. Jakuba Apostoła w Lęborku. 2010-07-13 13:17
Uchwały Nr LVI-484/2010 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 09.07.2010r. w sprawie w sprawie udzielenia, w roku budżetowym 2010, Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Jakuba Apostoła w Lęborku dotacji na prace konserwatorskie ołtarza bocznego Św. Antoniego w kościele p.w. św. Jakuba Apostoła w Lęborku. 2010-07-13 13:15
Uchwała Nr LVI-483/2010 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 09.07.2010r. w sprawie udzielenia, w roku budżetowym 2010, Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. N.M.P. Królowej Polski w Lęborku dotacji na prace konserwatorskie w obiekcie kościoła parafialnego p.w. N.M.P. Królowej Polski w Lęborku polegające na renowacji - odnowieniu ścian wewnętrznych (lewa strona kościoła). 2010-07-13 13:12
Uchwała Nr LVI-482/2010 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 09.07.2010r. w sprawie uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka" dla fragmentów miasta (4 obszary) 2010-08-16 11:59